Annonse
utenriksdeparte.jpg
Embetsmenn fra Utenriksdepartementet skal i møter med diplomater fra USAs ambassade ha fremmet politiske standpunkter som bryter med den rødgrønne regjeringens politikk.

Hevder embetsmenn gikk mot politikerne

Embetsmenn fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet skal i møter med diplomater fra USAs ambassade ha fremmet politiske standpunkter som bryter med den rødgrønne regjeringens politikk.

De skal også ha kommet med kritiske og nedsettende kommentarer om statsråder i regjeringen.

Forskningsleder Iver Neumann ved NUPI sier det kan være snakk om tjenesteforsømmelse, og NUPI-direktør og tidligere statssekretær Jan Egeland sier at enkelte har kommet med karakteristikker, noe som er absolutt galt.

Ba om hjelp

Blant annet skal toppfolk i UD ha ment at Norge burde engasjere seg mer i Sør-Afghanistan.

Man skal også ha bedt amerikanerne om hjelp, blant annet til å få overbevist (daværende) forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) slik at hun kunne få med seg den rødgrønne regjeringen på å sende spesialstyrker til Afghanistan.

Flere notater viser den interne dragkampen i regjeringen. Beslutningen om å sende soldatene ble til sist tatt etter klare råd fra embetsverket.

Navngitte

Fra dokumentene som er lekket til nettstedet WikiLeaks og som Aftenposten har fått tilgang til, kommer det fram at ansatte i Utenriksdepartementet skal ha uttalt at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) personlig måtte «overbevises» for å bli med på å rapportere Iran til FNs sikkerhetsråd.

I dokumentene er det både navngitte byråkrater og anonyme norske tjenestemenn som er kilder for amerikanernes rapportering hjem.

Karakteristikker

Tjenestemenn i Forsvaret skal i juli 2008 ha advart amerikanerne mot Espen Barth Eide, som da var statssekretær i Forsvarsdepartementet. De anonyme byråkratene med «sterke pro-USA-instinkter» skal ha sagt at statssekretæren «ikke er til å stole på» for å fremme USAs prioriteringer.

I et annet dokument omtaltes statsrådene som ender, og at de må bearbeides en etter en.

Tjenestemenn i forsvarsdepartementet skal ha fortalt amerikanerne at forsvarsministeren nå var klar for å gå for norske spesialstyrker til Afghanistan, og at utenriksminister Jonas Gahr Støre sto for tur.

Forsvarsdepartementets folk advarte samtidig om at det kunne ta lengre tid å få resten av andeflokken – statsrådene i Stoltenberg-regjeringen – på plass.

– Illojalt og galt

Forskningsleder Iver Neumann ved NUPI gjør det klart at embetsmennene og diplomatene skal fremme Norges utenrikspolitiske synspunkter utformet av våre folkevalgte politikere.

– Brytes dette, kan det være snakk om illojalitet og tjenesteforsømmelse, sier han.

Neumann legger til at det alltid er en gråsone, fordi diplomatiet også bygger på at det gis og tas informasjon, noe som innbyr til personlig kontakt og samtaler.

Tidligere statssekretær og NUPI-direktør Jan Egeland understreker at de amerikanske diplomatene kan ha overdrevet og fortolket i møtereferatene.

– Vi vet ikke om referatene er riktige. Men materialet viser at enkelte diplomater går over grensen og kommer med karakteristikker som ingen burde viderebringe og som er absolutt galt, sier Egeland. (©NTB)

 

Annonse
Annonse