Annonse
oljeplattform_s.jpg

Hevder Statoilsjefen villeder

I et intervju med Teknisk Ukeblad gir Lund uttrykk for frykt for at beslutningstakerne ikke har tatt inn over seg energiutfordringene verden står overfor.

Lund bruker ikke ordet energikrise, men han er tydelig på at det blir vanskelig å levere nok olje til markedet innen få år, dersom den økonomiske utviklingen fortsetter.

– De lette oljefatene er tatt opp for lenge siden. Og de politiske, teknologiske og økonomiske utfordringene gjør det stadig vanskeligere å øke produksjonen, sier Lund.

– Olje i ti dager

Lederen av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Gaute Wahl, sier han oppfatter Lunds uttalelser som et forsøk på å åpne for oljeleting i Lofoten for at Norge skal dekke verdens etterspørsel etter olje.

– Ut fra Oljedirektoratets anslag er det maksimalt 800 millioner fat olje i dette området. Verden forbruker om lag 85 millioner fat daglig. Vårt bidrag vil derfor bare forlenge verdens forbruk i ti dager, sier Wahl til NTB.

– Når den norske oljeproduksjonen nå synker, presser oljeindustrien på for å slippe til i Norges mest sårbare og verdifulle havområde. Dette området er gyteområde for verdens siste store torskebestand, sier Wahl.

Han mener disse havområdene er verdens største matfat som vi alle trenger mer enn noen ekstra dråper olje fra.

– Lunds tenkemåte er ufattelig kortsiktig, sier Wahl.

Produsentene vil slite

Men Helge Lund fastholder sin tro på at oljeboring i Lofoten og Vesterålen er viktig for Norge.

På spørsmål om det er fare for at bransjen ikke vil klare å levere nok olje til markedet slik at det blir fysisk mangel på olje i løpet av de nærmeste årene, svarer Statoil-sjefen dette:

– Personlig tror jeg oljeprodusentene på tilbudssiden vil slite med å holde følge med den voksende etterspørselen. Det er en stor utfordring.

Før påske skal regjeringen ta stilling til en konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen. Det er viktig for Statoil å sikre at det norske oljeeventyret varer lengst mulig.

– Jeg går ikke ut og argumenterer for olje- og gassutvinning i disse områdene for å bli populær. Jeg gjør det fordi det er svært viktig for næringen. Det er lange letetider i denne bransjen, og det haster å få tilgang til nye områder, slår han fast overfor TU.

Når det gjelder naturgass, er situasjonen annerledes, mener Lund. Han sier det fremdeles er store gassressurser igjen i verden, og han mener gass har et enormt potensial fordi det er en fleksibel ressurs med relativt lave CO2-utslipp. (©NTB)

 

Annonse
Annonse