Annonse
far_og_barn.jpg

Høyre vil gi alle fedre pappaperm

Hvert år står rundt 6500 nybakte fedre uten rett til å ta ut fedrekvoten, fordi barnets mor ikke har hatt jobb og inntekt før barnet ble født.

– I dag kan far ha jobbet i tjue år og betalt skatt og trygdeavgift, uten å få mulighet til å ta ut fedrekvoten fordi ordningen er avhengig av mors inntjening. Slik diskriminerer lovverket flere tusen menn, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H) til Aftenposten.

Hun sier at dersom Høyre kommer til makten, vil de fjerne hele fedrekvoten. Men så lenge ordningen består, ønsker partiet å «å likestille mødre og fedre som omsorgspersoner».

En slik utvidelse er beregnet av Finansdepartementet til koste mellom 350 millioner kroner og 650 millioner kroner i året. Høyre vil finansiere ordningen med å trekke inn den ekstra uken i foreldrepermisjonen – forbeholdt far – som de rødgrønne foreslår i statsbudsjettet for neste år.

– I stedet for å øke foreldrepermisjonen med en uke, vil vi få slutt på diskrimineringen av mange fedre. Det er en omprioritering på budsjettet vårt, sier Helleland. (©NTB)

 

Annonse
Annonse