Annonse
spareb__sse_pen.jpg

Kommunal budsjettsprekk

Det viser oppdaterte Kostra-tall Statistisk sentralbyrå la tirsdag ut for 429 av landets 430 kommuner, skriver Kommunal Rapport.

Ordfører Knut Sjømælingen (Sp) Gjemnes kommune mener takhøyden for å diskutere kommunesammenslåinger har blitt større, er selv åpen for å slå seg sammen med Molde, men mener det alene ikke løser kommunens økonomiske problemer, skriver Kommunal Rapport.

Han mener en av årsakene til de økonomiske problemene er at ”Samhandlingsreformen” allerede ser ut til å ha blitt iverksatt, ved at pasienter raskere skrives ut fra sykehusene. Dessuten at det er planlagt innsparinger uten at den økonomiske gevinsten er realisert.

Videre usikkerhet omkring barnehagekostnadene og at skatteinntektene vokser mindre enn ventet, skriver Kommunal Rapport.

– Dette er bekymringsfullt, sier KS-leder Halvdan Skard, mens statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunaldepartementet legger vekt på at dette er den første rapporteringen i år. Han regner med at kommunestyrene følger nøye med.

Annonse
Annonse