Annonse
csr_klode.jpg

Mange tror at all handel er etisk

Det er et av funnene i undersøkelsen «Den etiske forbruker» utført på oppdrag fra initiativ for etisk handel skriver Vårt Land. Undersøkelsen viser at norske forbrukere har en lav bevissthet rundt etisk handel. Bare en av fem gjør noe forsøk på å finne ut om varene de kjøper er blitt til gjennom barnearbeid, uakseptabel forurensning, korrupsjon eller uakseptable lønns- eller arbeidsvilkår i opprinnelseslandet.

De mest bevisste norske forbrukerne er høyt utdannede kvinner bosatt i en by, mens de minst bevisste er lavt utdannede menn bosatt utenfor bysentraene. Bevisstheten om etisk handel er også større blant folk på venstresiden i det politiske landskapet.

Det er generelt nokså vanskelig for enkeltforbrukere å sjekke opprinnelsen til varer de kjøper i det daglige. Undersøkelsen fremhever imidlertid den utbredte antakelsen om at varer generelt er produsert under akseptable forhold som den største barrieren mot en mer etisk handel her til lands, skriver avisen.

Annonse
Annonse