Annonse
hege_gjessing.jpg

Mener helseledelse ikke tas på alvor

Hege Gjessing er leder for legeforeningen, som organiserer alle leger, med eller uten lederansvar.

Hun mener at eksemplet om en klinikksjef ved Oslo universitetssykehus( OuS) med mange baller i luften ikke er uvanlig. Hun mener at ledelse ikke har blitt tatt på alvor i helsemiljøet, og at for mange kun er administratorer og økonomiansvarlige.

– De glemmer menneskene,sier hun.

Hun mener imidlertid at det er viktig at ledere har medisinskfaglig bakgrunn for å ha faglig tyngde.

Hun mener at mye kan gjøres ved mer lederfokus og ledercoaching av helseledere.

Kritisk ved OuS

Nå er det ikke bare ledelsesproblemer OuS har, sykehuset gjennomgår en dramatisk fusjons-og  nedbemanningsprosess.Legene ved OuS har selv gått ut og advart mot prosessen,med tanke på pasientsikkerheten.Klinikksjef ved Akutten, Olav Røise, har selv sagt at prosessen er nesten umulig å gjennomføre.

Annonse
Annonse