Annonse
rullestol_silhu.jpg

Mener regjeringen har skapt uførekaos

– Det er komplett kaos rundt den nye uførepensjonen. Veldig mange er usikre på om de kommer til å ha penger til et skikkelig livsopphold i årene framover, sier Røe Isaksen.

Under finansdebatten refererte han til John Grays samlivsklassiker fra 1992, og slo fast at Ap er fra Mars og SV fra Venus i spørsmålet om hvordan uførereformen skal se ut.

– Regjeringen er grunnleggende splittet om arbeidslinjen og selve veien videre i velferdspolitikken. Det er ganske alvorlig, sa Høyre-representanten.

– Innsparingsprosjekt

KrFs Kjell Ingolf Ropstad beskyldte i sitt innlegg statsminister Jens Stoltenberg (Ap) for dobbeltkommunikasjon når han forsikrer velgerne om at det ikke skal kuttes i alderspensjonen.

– Statsministeren sier det ikke er snakk om å gå ned når man tar heisen til tiende etasje, selv om man hadde tenkt seg til tolvte. Problemet er at resten av befolkningen tar heisen til 20. etasje, for deretter å kunne ta trappa helt til topps. Det kan ikke de uføre gjøre, sier han.

Ifølge Ropstad gir Stoltenberg de uføre inntrykk av at reformen ikke er et innsparingsprosjekt, noe han mener er feil. Selv sier statsministeren at årsaken til at det skal gjøres endringer, er den nye alderspensjonen som innføres fra nyttår.

– Vi må bestemme hva slags alderspensjon de som har vært uføre skal få, sier Stoltenberg til NTB.

– Men dersom dette er en ren justering av alderspensjonen, behøver dere jo ikke å gjøre endringer i uføretrygden som sådan, verken barnetillegg eller andre ytelser?

– Nei, det er riktig. Hvis det blir endringer i uføreordningen, er det ikke snakk om innstramminger. Det kan hende det blir noen plusser og minuser, men summen blir den samme. Selve ordningen skal ikke strammes inn, sier han.

– Anstendige ordninger

Under LO Stats kartellkonferanse på Gol onsdag sa Stoltenberg at det er uunngåelig med endringer i alderspensjonen for de uføretrygdede.

– Det er urimelig at to personer med like yrkeskarrierer skal få vesentlig forskjellig alderspensjon fordi den ene velger å gå av med tidligpensjon, mens den andre blir uføretrygdet, sa han.

– Pensjonsreformen er vedtatt av Stortinget, og med den følger levealdersjustering, enten man liker det eller ikke. Når alderspensjonen er endret for yrkesaktive, er det uunngåelig at den endres også for de som er uføretrygdede, framholdt han.

Mulige endringer i rettighetene til uføretrygdede har vakt sterke reaksjoner etter at et notat fra forhandlingene i regjeringen om uføreordningen lekket ut til pressen. Striden står blant annet om levealdersjusteringer, endringer i barnetillegget, kutt i ytelsene til unge uføre, skattlegging av uføre som lønnsmottakere og kortere opptjeningstid før pensjonsalder.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen understreker at det er bred enighet på Stortinget om «gode og anstendige velferdsordninger for dem som er for syke til å jobbe».

– Samtidig må arbeidsinnsats lønne seg. Hvis du risikerer å tape penger på å gå fra en stønad og ut i arbeidslivet, er det færre som gjør det, sier han. (©NTB)

 

Annonse
Annonse