Annonse
sykepleier__yur.jpg

Pårørende til eldre på private sykehjem mest fornøyd

Pårørende til eldre på Oslos sykehjem er blitt spurt om hvor fornøyde de er. 89 prosent av de pårørende er enten svært fornøyde eller ganske fornøyde med sykehjemstilbudet totalt sett. Dette er en økning fra 85 prosent i fjor. De pårørende er minst fornøyd med muligheten til medvirkning og medbestemmelse, skriver Aftenposten.

Sykehjem drevet av ikke-offentlige organisasjoner, som Kirkens Bymisjon, kommer best ut. 68 prosent av de pårørende til eldre som har plass på sykehjem drevet av frivillige organisasjoner, svarer at de er «svært fornøyd» med tilbudet. 53 prosent på kommersielle private sykehjem svarer det samme. Andelen som er svært fornøyd på kommunale sykehjem er 46 prosent.

Oslos byråd for helse og eldre, Cecilie Brein (Frp) mener det er spesielt stor forskjell på tilfredsheten når det gjelder aktivitets- og underholdningstilbud.

– Sykehjemmene drevet av ideelle har et veldig omfattende aktivitetstilbud og er flinke til å inkludere de pårørende, sier Brein.

Hun mener undersøkelsen viser at pårørende stort sett er fornøyd, uansett hvordan sykehjemmene drives.

– På noen områder har de kommunale sykehjemmene en liten vei å gå. Men denne typen undersøkelser gjør at vi kan jobbe med å gjøre tilbudet bedre, sier Brein. (©NTB)

 

Annonse
Annonse