Annonse
janne_kristians.jpg

PST-sjef i hardt vær etter utsagn

Kilder Aftenposten har snakket med sier at PST-ansatte er nervøse når PST-sjef Janne Kristiansen uttaler seg til media. Årsaken skal blant annet være uttalelser hun har kommet med i forbindelse med sommerens terroraksjon. Det melder Aftenposten fredag. Lasse Roen, de politiansattes tillitsvalgte i PST bekrefter at uttalelsene har vekket negative reaksjoner internt. Han poengterer imidlertid at PST-sjefen har beklaget uttalelsene internt og i full offentlighet.

Roen sier at de ansatte preges av de siste dagers angrep og i særdeleshet kravet fra flere sentrale politikere om at PST-sjefen må gå. Det er delte meninger internt om både nivået og faktagrunnlaget for kritikken.

– Vi kan over tid ikke leve med en uavklart situasjon for PST-sjefen. Både hun og tjenesten må ha den nødvendige tillit, sier han til Aftenposten.

Justisminister Grete Faremo har bedt om en redegjørelse fra Kristiansen der hun forklarer hvordan PST har håndtert alle sider ved terrorangrepet.

–Årsaken til at vi ber om mer informasjon, er at det er forhold der PST og Janne Kristiansen har bidratt til forvirring om sentrale spørsmål. Det gjelder særlig hjemmelsgrunnlag og spørsmål om prioritering, sier justisministeren til Aftenposten.

I dag vil PST-sjefen orientere pressen om PSTs befatning med prosjektet Global Shield.

Annonse
Annonse