Annonse
Riksrevisjonen har påpekt at bare halvparten av prosjektene Innovasjon Norge finansierte i 2006–07 kan defineres som innovative. – Slik kan vi ikke ha det, sier næringsminister Monica Mæland. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Regjeringen prioriterer landsdekkende nyskaping

Næringsminister Monica Mæland (H) sier riktignok til Nationen at Innovasjon Norge fortsatt skal ha en distriktsprofil, men presiserer samtidig at det er de gode ideene det skal satses på, uavhengig av hvor i landet de oppstår.

– Det er avgjørende at ideene har verdiskapingspotensial. Det betyr ikke at vi ikke skal ha en distriktsprofil fortsatt. Men vi skal forsøke å være mindre detaljstyrende, mer opptatt av målstyring og resultatoppfølging, sier hun til avisen.

Riksrevisjonens gjennomgang av Innovasjon Norge i 2008 viste at bare halvparten av prosjektene som Innovasjon Norge finansierte i 2006 og 2007 ble definert som innovative.

– Vi vet at Riksrevisjonen har påpekt at en del av prosjektene ikke har som mål å drive med innovasjon. Slik kan vi ikke ha det. Vi må satse på kunnskapsbasert vekst og verdiskaping, sier Mæland til Nationen.

I regjeringserklæringen til den blåblå regjeringen står det at virkemiddelapparatet for innovasjon skal gjennomgås, og virkemidlene med størst innovasjonseffekt skal videreutvikles. Dessuten skal de landsdekkende ordningene som forvaltes av Innovasjon Norge prioriteres.

Annonse
Annonse