Annonse
arbeider.jpg

Sliterne slutter

Det skriver VG. Blant dem som valgte å slutte var det en sterk overvekt av menn, men det var en svært liten andel som benyttet muligheten til å ta ut delvis pensjon.

Flesteparten av de som valgte å slutte, kom fra yrker som kan betegnes som fysisk slitsomme, som eksempelvis bygg og anlegg eller industri.

En faktor kan være at folk i yrker med lav inntekt har mindre motivasjon enn andre for å fortsette å jobbe, sier NAV-direktør Hilde Olsen. Kjønnsforskjellene forklarer hun med at det er flere menn en kvinner som oppfyller vilkårene for å gå av tidlig. Menn har i større grad enn kvinner full opptjening av pensjonsrettigheter ettersom mange kvinner har hatt små deltidsjobber eller lengre fravær fra yrkeslivet.

Annonse
Annonse