Annonse
sykehuskorridor.jpg
Bare Oslo og Akershus vil trenge 500 nye sengeplasser om liggetid og innleggelseshyppighet skal være som nå.

Snart sykesengmangel

– Dette er altfor store tall til at det går å løse ved utbygging. Både liggetid og innleggelseshyppighet må reduseres hvis vi skal ha tilstrekkelig antall sykesenger, sier seniorforsker Stein Petersen i Sintef Helse til Dagens Næringsliv.

Bare Oslo og Akershus vil trenge 500 nye sengeplasser om liggetid og innleggelseshyppighet skal være som nå. trenger 1 100 nye sengeplasser i Helse Sør-Østs område er 350 flere enn det i dag er på det nye Universitetssykehuset Akershus (Ahus).

Fagdirektør for medisinsk og helsefaglig avdeling ved Helse Sør-Øst, Alice Beathe Andersgaard, mener eldrebølgen på den ene siden kan gi økende behov for senger innen medisin, nevrologi og rehabilitering, men at det på den andre siden kan være områder hvor behovet kan gå ned – slik at totalantallet ikke trenger å bli økt.

Annonse
Annonse