Annonse
eu_flagg_kule_b.jpg

Stagnasjon i Europa

Det fryktes en resesjon i en rekke kriserammede land i EU. Det er kun lokomotivene i Europas økonomi, Tyskland og Frankrike, som drar den samlede veksten over på pluss.

Italia mot negativ vekst

I går kom Eurostat med nye tall for veksten i tredje kvartal 2011. Det mangler tall for blant annet Italia, hvor det fryktes at landet allerede er i negativ vekst og dermed resesjon.

– Vi anser det som sannsynlig at Italia har kommet inn i resesjon i dette kvartalet, sier Luca Felice Mezzomo, sjeføkonom i den italienske storbanken Intesa Sanpaolo til Dagens Næringsliv.

– Implementering av kuttplanene som allerede er vedtatt og ytterligere finansiell tilstramming vil ventelig føre til ytterlige nedgang i første halvdel av neste år, sier han.

Tyskere frykter å bli dratt med i resesjon

Den tyske forventningsindeksen, viste i går at tyske analytikere og investorer frykter at de skal bli dratt inn i ny resesjon av Sør-Europa.

Tallene for Tyskland og Frankrike er henholdsvis en oppgang på 0.5 og 0.4 prosent fra andre til tredje kvartal.

Sammenlignet med samme kvartal i fjor, er den årlige tilveksten i Tyskland på 2.6, mens den i Frankrike er 1.6. Tallene for Italia er ikke klare, men det fryktes altså at det går mot negative tall her. Til sammenligning er samme tall for Hellas minus 5.2 og for Portugal minus 1.7. I Storbritannia er det kun svak vekst, på 0.5 prosent.

Svak vekst også i Norge

Når det gjelder EFTA-landene er tallene for Norge ikke klare for tredje kvartal, men veksten i første kvartal var negativ, på minus 0.6 prosent  og i andre kvartal var veksten på 0.4.

Ser man ut i verden er tallene for den årlige veksten på 1.6 prosent i USA og minus 0.2 i Japan. Dette kommer frem i Eurostats statistikk.

Annonse
Annonse