Annonse
sigbj__rn_johns.jpg

Tilbake i banen

– Vi skal tilbake til handlingsregelen i 2012. Men hvis vi over tid får en vekst i økonomien som er over trendveksten, må vi klare å komme under fireprosentsbanen, for da kan vi bygge oss opp reserver, sier Johnsen til Dagens Næringsliv.

Han regner med at veksten allerede i år vil ligge over trendveksten – den langsiktige veksten i økonomien – og mener utsiktene videre er gode, selv om det er knyttet mye usikkerhet i utviklingen i de markedene Norge er avhengige av, først og fremst de europeiske.

Dessuten har eldrebølgen begynt å skylle inn over statens utgifter. Med det blir handlingsrommet i budsjettpolitikken stadig mer redusert. Stadig færre jobber for stadig flere pensjonister.

– Fram til nå har vi hatt demografien med oss. Forholdet mellom dem som er i arbeid og dem over 67 år har vært gunstig. Nå snur det seg, konstaterer finansministeren.

Annonse
Annonse