Annonse
pensjonister_tu.jpg

Uføremeldingen kommer i april

Lovforslaget skulle etter planen ha blitt lagt fram før jul, men arbeidet har trukket kraftig ut i tid. Først når det stunder mot påske vil alle detaljer bli gjort kjent for offentligheten.

– Jeg kan bekrefte at vi sikter mot at ny lov om uførepensjon og alderspensjon til uføre skal bli lagt fram i april, sier statssekretær Jan Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet til NTB.

– Grunnen til at dette arbeidet har tatt noe tid, er at dette er en viktig og utfordrende sak og at det er et komplisert regelverk å få på plass, sier han.

– Avklart

For to uker siden sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at de viktigste politiske stridsspørsmålene var avklart, men at det gjensto et omfattende arbeid med de tekniske sidene ved reformen.

– Uførereformen er et stort og omfattende saksområde, og det krever mye arbeid med selve proposisjonen og utformingen av enkelthetene, sa statsministeren.

Bakgrunnen for at uførepensjonen skal endres, er pensjonsreformen som ble innført fra nyttår. Men i motsetning til lønnsmottakere, kan ikke uføre stå i jobb for å motvirke virkningene av pensjonsreformens prinsipp om levealdersjustering – altså at den enkeltes pensjonskonto tøyes over flere år fordi nordmenn flest lever lenger.

Å skjerme uføre helt for effekten av levealdersjusteringer er ikke aktuelt, selv om SV og LO har gått inn for dette. Forhandlingene går dermed først og fremst ut på å finne fram til regler som innebærer delvis skjerming av uføre alderspensjonister.

Detaljer

I pressen er det lansert ulike teorier om hva som blir utfallet av diskusjonene. Ifølge Aftenposten vil uføre over 67 år få et årlig kontantbeløp på toppen av alderspensjonen. Inntektsgrensen heves før stønaden avkortes.

NRK skisserer en lignende løsning, og hevder regjeringen faller ned på en mellomløsning som innebærer at effekten av levealdersjusteringer blir omtrent halvparten så stor for uføre som for øvrige pensjonister.

Å bare levealdersjustere årene en uføretrygdet har vært i lønnet arbeid og skjerme resten, er en annen mulighet. Videre er det mulig å tenke seg at uføre får opparbeide seg pensjonsrettigheter i flere år enn lønnsmottakere, noe som øker pensjonskontoen som skal levealdersjusteres.

NTB får bekreftet fra kilder som sitter tett på forhandlingene i regjeringen, at det er enighet om de store og overordnede spørsmålene. Men forhandlingene er ikke helt i boks, for djevelen ligger som kjent i detaljene. Enhver tenkt løsning må kvalitetssikres gjennom kompliserte regneøvelser. Det er dette som tar tid. (©NTB)

 

 

Annonse
Annonse