Annonse
kraftlinje__sta.jpg

Vil vurdere innkjøp av nye mobile gasskraftverk

Under kraftkrisen i Midt-Norge sist vinter ble to mobile gasskraftverk til rundt 2,5 milliarder kroner kjøpt inn, men aldri tatt i bruk, selv da strømprisen var på det høyeste. Årsaken er først og fremst store CO2-utslipp fra slike kraftverk.

Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen vil ha en avklaring fra regjeringen fordi han frykter at regningen for nye ubenyttede gasskraftverk blir sendt til forbrukerne i form av høyere strømpriser.

I et svar på et skriftlig spørsmål fra Solvik-Olsen skriver olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) at Statnett ut fra driftssikkerheten i kraftsystemet vil vurdere å etablere reservegasskraftverk på Vestlandet og i Troms og Finnmark. Både nye anlegg og flytting av eksisterende anlegg vil bli vurdert.

– Regjeringen vil vurdere dette når eventuelle søknader fra Statnett måtte foreligge, skriver statsråden blant annet.

– Må bestemme seg

– Regjeringen må bestemme seg for hva den vil med mobile gasskraftverk og gi en klar melding til Statnett. Det er ingen grunn til å bruke flere milliarder kroner på mobile gasskraftverk som ikke vil bli tillatt brukt, sier Solvik-Olsen til NTB.

Han viser til daglige varsler om at vannmagasinene tømmes og mener at de mobile gasskraftverkene må brukes når de først er innkjøpt.

– De bør brukes til å redusere nedtappingen i vannmagasinene og sikre bedre vannlagre i vinter. Det er meningsløst å la gasskraftverkene stå i ro til krisen inntreffer, understreker Solvik-Olsen.

I et skriftlige spørsmål til Riis-Johansen har Solvik-Olsen spurt hvilke tiltak statsråden har for å hindre, eventuelt lindre, konsekvensene av betydelige hopp i strømprisen.

Bakgrunnen for spørsmålet er at Statistisk sentralbyrå 1. oktober meldte at strømprisen steg 19 prosent de siste 12 måneder. Riis-Johansen har også vært ute og advart mot mulige sjokkpriser på strøm til vinteren. Han har også uttrykt ønske om at svensk kjernekraftproduksjon må øke for å imøtekomme det norske behovet.

Venter på svar fra eksperter

I svaret til Frp-representanten gjentar olje- og energiministeren at økt import av kraft fra Sverige vil kunne avhjelpe en eventuell krevende kraftsituasjon i Midt-Norge kommende vinter.

Innen 30 november skal også ekspertutvalget regjeringen satte ned redegjøre for hvordan den kortsiktige driften av kraftsystemet foregår og komme med forslag til forbedringer. Utvalget skal se på driftskoordineringen i kraftsystemet, budgivningen i kraftmarkedet, muligheter for bedre markedsinformasjon og tiltak for økt forbrukerfleksibilitet.

Riis-Johansen viser også til at Statnett har satt i gang tiltak for å bedre strømforsyningen i utsatte områder før nye ledninger er på plass.

– På lengre sikt er regjeringens viktigste tiltak for å forbedre kraftsituasjonen å fortsette å stimulere til etablering av ny kraftproduksjon, energieffektivisering, økt direkte bruk av varme og sørge for et robust overføringsnett mellom regioner og til andre land, avslutter Riis-Johansen sitt svar. (©NTB)

 

Annonse
Annonse