Annonse
138385177_ensom.jpg

Sjefer mobbes på jobb

Sjefer står laglig til for hugg fra misfornøyde medarbeidere. Det bekrefter svenske sjefer i en undersøkelse Temo Synovate har gjort for magasinet Chef.

Undersøkelsen er gjort blant 1078 svenske sjefer, og fire av ti forteller at de er blitt utsatt for både ryktespredning og løgner om seg selv. Rundt en fjerdedel oppgir de har fått et fornedrende omdømme. Like mange sier at de har er en spøkefull sjargong på jobben som er sårende.

Noen sjefer beskriver enda mer alvorlige forhold. 15 prosent av lederne forteller eksempelvis at de har vært utsatt for aggressive handlinger. 10 prosent er blitt utsatt for åpent hat.

En av fire sjefer innrømmer at de har unnveket ubehagelige beslutninger på grunn av risikoen for ubehageligheter fra medarbeiderne. Dette er mange, men det høres likevel ut som et lavt tall, mener Staffan Åkerblom, lederskapsforsker og programleder ved ifl ved Handelshögskolan i Stockholm. Åkerblom, som har hatt flere tusen ledere innom sine lederprogrammer, sier til Chef at hans erfaring er at dette er noe langt flere sjefer kan kjenne seg igjen i.

32 prosent av sjefene i undersøkelsen oppgir at de kjenner til at lederkolleger er blitt mobbet.

Bare en prosent av sjefene i undersøkelsen svarer imidlertid selv et klart ja på det direkte spørsmålet: «Opplever du at du er utsatt for mobbing i dag.».

Når begrepet brytes ned til delspørsmål som «løgner om deg», «fornedrende omdømme», «ryktespredning» eller «sårende sjargong» viser det seg imidlertid at svarene blir annerledes. Da forteller langt flere, på det meste så mange som fire av ti, at de blir rammet.

Dette er ikke rart, mener Anita von Schéele, sosionom og erfaren konsulent innen psykososiale arbeidsmiljøspørsmål. Schéele sier til Chef at de fleste ledere ikke vil identifisere seg med å ha blitt mobbet. Det er ikke noe man snakker om, og svært få ber om hjelp.

Å ha blitt mobbet som sjef, er ikke noe man skryter av når man søker ny jobb.
Annonse
Annonse