Annonse
bj__rn__moodvil.jpg

Strides om rovdyrforliket

Målet er at de politiske partiene skal komme i havn med et nytt rovdyrforlik innen Stortinget tar ferie den 17. juni, skriver Aftenposten. Men veien frem er lang. Særlig er det striden om hva slags erstatning bøndene skal få ved tap av husdyr, som stikker kjepper i hjulene for en enighet.

Ifølge Soria Moria-erklæringen skal erstatningsordningen legges om og «faktisk rovdyrtap» erstattes. Det er særlig Senterpartiet som ivrer for denne ordningen. Venstre og det SV-styrte Miljøverndepartementet har imidlertid ønsker imidlertid en såkalt risikobasert ordning. Dette innebærer at bøndene får en viss sum basert på den statistiske risikoen for at dyrene deres blir tatt av rovdyr – før de slippes ut på beite. Tanken er at dette skal gi bøndene et insitament for å få rovdyrtapene ned.

Saksordfører Eirin Sund (Ap) tror det blir utfordrende å komme i mål med forliket før sommeren.

– Det blir krevende, men ikke uløselig, sier hun til Aftenposten.

Annonse
Annonse