Annonse

The Bloody Shop

I april avslørte Økonomisk Rapport at kosmetikkjeden The Body Shop ikke lever som de lærer. En rekke tidligere butikkansatte, ansatte ved hovedkontoret og franchisetakere gikk hardt ut mot måten selskapet ble drevet på. Ved å gjemme seg bak et konsept som bygger på moral, etikk og solidaritet har de drevet rovdrift på de ansatte, og lokket franchisetakere inn i slavekontrakter i årevis.

Og nå har vi det svart på hvitt. Også fra Borgarting lagmannsrett.

Innehaverne av Body Shop-butikken på Ski Storsenter, Urtica AS, ville for en tid tilbake ut av franchiseavtalen, og la forretningen sin ut for salg. Flere potensielle kjøpere meldte seg, og basert på butikkens inntjening var to av dem villige til å gi 1,3 millioner kroner for den. Men det passet ikke franchisegiveren for The Body Shop i Norge, A. Christensen Engros, som i henhold til avtalen måtte godkjenne den nye eieren. Ifølge direktør Tim Christensen oppfylte ingen av dem The Body Shops utvelgelseskriterier. Hva de besto i nektet han imidlertid å informere Urtica om, så det forblir et mysterium.

En av kjøperne var et ektepar som hadde drevet leketøysforretning på Holmlia i ti år. En annen - et samboerpar med lang erfaring i forretningsdrift. Og en tredje - et voksent ektepar som drev konferansesenter, kiosker og bensinstasjoner.

Men nei.

Ingen av dem passet herren. Som dessuten syntes prisen var altfor høy. Ifølge Christensen burde den være maks 700.000-800.000 kroner.

Urtica mente Christensen opptrådte i strid med kontrakten, og dermed var økonomisk ansvarlig for at salget gikk i vasken. Etter anke til Borgarting lagmannsrett har Urtica nå fått fullt medhold: lagmannsretten fant samtlige kjøpere kvalifisert. Og slår dessuten fast at franchisegiver ikke kan nekte salg fordi de mener prisen er for høy. The Body Shop anses som illojal mot sin egen franchisetaker, og må betale full erstatning. Til stor glede for daglig leder i Urtica, Malin Ullern:

- Endelig er vi ute av det. Og vi skal aldri tilbake til «the bloody shop», sier hun, tydelig lettet over sakens utfall.

- Det aller beste er jo at folk med juridisk kompetanse mener det handler om illojalitet fra Tim Christensens side. Det er jo det vi føler alle sammen. Det handler om en ukultur i ledelsen hos The Body Shop i Norge. Og det er bare nitrist, hele greia. At et så bra og høymoralsk konsept bare glipper så fullstendig internt, fastslår Ullern.

Informasjonssjef Hilde Vanvik (bildet) i The Body Shop ønsker ikke å kommentere dommen.

Kanskje ikke så overraskende. For hva skulle hun si?

Unnskyld?

Annonse
Annonse