Annonse
Johand Brand under Oslo Innovation Week 2016. Foto: NTB Scanpix

– Jeg ser et enormt potensial i norsk forskning og utvikling

Johan Brand er gründeren som startet den norske edtech-suksessen Kahoot som hjelper titalls millioner brukere, mange av dem skoleelever, hver eneste måned med å lære forskjellige ting. I dag er Brand mer opptatt av å få kontakt med universitets- og høyskolesektoren enn den daglige driften av selskapet han var med på å bygge.

– Jeg ser et enormt potensial i norsk forskning og utvikling. Noen av institusjonene her er verdensklasse. Jeg blir alltid veldig inspirert av å gå rundt på universitetene for det er så mange spennende prosjekter der som jeg kan gjøre til bedrifter, sier Brand. Nå vil han ha kontakt med UH-sektoren i Norge.

– Jeg vil bygge Norge og Oslo-regionen. Men for å gjøre det trenger jeg kontakt med dere, og det er faktisk ganske vanskelig å få til, uttalte Brand til rektorene i rommet og kom med en klar anbefaling - åpne opp og jobb på tvers av etablerte grenser.

Rector Summit

Det var under et arrangement der flere av toppledere ved flere av de største utdanningsinstutsjonene i Oslo-regionen kom sammen i et nytt forum at Brand la frem deler av visjonene sine.

Tema på møtet var innovasjon og hvordan institusjonene kan komme sammen for å gjøre Oslo til en mer innovativ by som skaper flere bedrifter og arbeidsplasser.

Initiativtaker og rektor ved HIOA Curt Rice startet dagen med å vise til at han ønsker at forumet på sikt skal bli et samlingssted slik at lederne kan møtes og utveksle erfaringer og finne frem til felles interesser og målsetninger.

– Det har ikke vært veldig mye koordinering mellom institusjonene i regionen så langt. Nå vil jeg at folk skal komme sammen. Felles har utdanningsinstitusjonene over 75.000 studenter ved sine læresteder.

– En ting å se på på sikt og som vi kanskje har felles, er hvordan vi kan bidra til å endre regionen slik at den blir bedre tilpasset disse studentene, sier Rice.

Lett å drive - vanskelig å starte

Innovasjonsguru Scott Stern fra MIT holdt et innlegg hvor han ga sitt syn på hvordan Oslo-regionen fremstår for en utenforstående og hva han tror kan være institusjonenes rolle fremover. Stern har jobbet med hvordan man skaper innovasjon i regioner i en årrekke. For Oslo trekker han frem at inntrykket han får er at byen er i ferd med å våkne.

– Jeg har vært her flere ganger. Følelsen man får nå er at det foregår mer entreprenørskap enn før, sier han. Som forsker på innovasjon er en av Sterns viktigste innsikter at regioner må ha både innovasjonskapasitet, evne til å få frem nye ideer, og entreprenørkapasitet som er evnen til å omsette ideene til bedrifter og nye organisasjoner for å få økonomisk vekst.

Mens Oslo-regionen kan sies å ha en del gode ideer, skorter det gjerne på å omsette ideene til handling. Stern peker han på en utfordring for Norge. Mens det norske systemet ofte berømmes for å være enkelt å drive næringsliv i, kan det virke som det kanskje er svært vanskelig å starte bedrifter her. Altså må entreprenørkapasiteten opp. Dette har vært en kjensgjerning i virkemiddelapparatet i en årrekke. Men Stern tror vi har angrepet problemet fra feil ende.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, er enig.

– Mens det i Norge ofte blir nedsatt et mål som skal oppnås fra toppen, har det vært mindre oppmerksomhet rundt det å bare opprette møteplasser slik at folk kan utveksle ideer og komme sammen, sier han som er interessert i å følge opp initiativet fra Rice med flere møter for rektorene senere.

Stern er opptatt av at akademia bør forstå sin rolle mer som en del av et økossystem bestående av akademia selv, men også gründere, risikokapital , store selskaper og myndighetene. Tanken er at det er når disse aktørene kommer sammen at det faktisk blir nye bedrifter og arbeidsplasser av forskning.

Kanskje må det en kulturendring til i akademia.

– Du trenger gale personer som tør å ta sjanser og gjøre ting som andre ikke tør. Man kan finne dem i institusjonene også, men da er det viktig at de får handlingsrom og ikke blir kneblet, sier Kahoots Johan Brand.

Tine Widerøe, rektor for Westerdals, peker på at akademia ofte ikke har tålmodighet med den type tankegang som skaper innovasjon i næringslivet.

Inge Jan Henjesand velger å snu på det:

– Joda, akademia kan jobbe tettere på næringslivet, men næringslivet må også kjenne sin besøkelsestid og vise større interesse for akademia.

Annonse
Annonse