Annonse
Norges Bank utreder nå om digitale sentralbankpenger i fremtiden kan bidra til tilliten til pengevesenet og effektiviteten i betalingssystemet, slik kontanter gjør i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix      

Norges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger

Norges Bank har siden 2016 samarbeidet med banknæringen om å forbedre infrastrukturen for såkalte realtidsbetalinger i Norge.

– En forbedret infrastruktur for slike betalinger er planlagt innen utgangen av inneværende år, sier visesentralbanksjef Jan Nicolaisen.

– Norges Bank forutsetter at bankene vil tilby tjenester som gjør at privatpersoner og foretak kan utnytte mulighetene i den nye infrastrukturen, legger han til.

I rapporten Finansiell Infrastruktur 2019, som ble kunngjort torsdag, slår sentralbanken fast at det er behov for forbedringer i den finansielle infrastrukturen for å opprettholde effektiviteten i betalingssystemet.

Samtidig utreder nå Norges Bank om digitale sentralbankpenger i fremtiden kan bidra til tilliten til pengevesenet og effektiviteten i betalingssystemet, slik kontanter gjør i dag.

– Kontanter er fortsatt en viktig betalingsmåte, og de er en del av den samlede beredskapen ved svikt i betalingssystemet, heter det i rapporten.

Annonse
Annonse