Annonse

Overvåket eller ikke - fremtiden er mobil

Den digitale verdens største trusler er misbruk og overvåking. Europa, som en gang ledet an i den teknologiske utviklingen, risikerer å havne i klemme mellom de store innholdsleverandørne i USA og de billige utstyrsprodusentene i Kina. Nordens rolle kan bli å være rugekasse for fremtidens kreative ideer.

Hvis den digitale økonomien var et land ville det vært verdens femte største økonomi. Den digitale økonomien utgjør over fire prosent av økonomien i G20-landene – eller 2300 milliarder dollar (13248 mrd NOK).

De årlige investeringene i digital økonomi er på over 300 milliarder dollar i året, ifølge Strand Consult. Den tekniske utviklingen vil mangedoble omsetning og investeringer de neste tiårene til et punkt hvor det vil bli vanskelig å si hva som er digitalt – og hva som bare er økonomi.

Europa mister kontakten

Nettguru John Strand i det danske rådgivningselskapet var innleder på konferansen ICMB (International Conference on Mobile Business). Han advarte mot økende konsentrasjon og kontroll i bransjen. Europas kreative sektor risikerer å komme i klemme mellom de store amerikanske innholdsleverandørene og de nye asiatiske utstyrsleverandørene.

Amerikanske innholdsleverandører dominerer Europa og verden. Av verdens 25 største nettselskaper er bare to fra Europa. Europeerne har 11 prosent av verdens befolkning, men bare to prosent av den globale markedsverdien for nettselskaper, sa Strand.
Han mener den økonomiske nedturen i Europa har forsterket den digitale stagnasjonen i EU. Selv om Norden, Tyskland og Storbritannia er langt fremme digitalt er det steinalder i deler av Sør- og Øst-Europa. I flere land er det avgifter på nettbruk på opptil 25 prosent. I Ungarn innførte myndighetene en ny avgift på teletjenester for å dekke tap fra finanskrisen. En skatt på fremtiden er neppe veien ut av fortiden.

Mens USA er et stort og enhetlig marked der nye aktører raskt kan finne utbredelse, er Europa fortsatt et mylder av regler og skatter og handelshindringer. Mens 80 prosent av amerikanske husholdninger har høyhastighetsnett (over 100 Mbps) er det andelen i EU bare 2 prosent.

EU-Neelie (71) på banen

EUs kommisær for digital agenda, Nellie Kroees, vil få EU ut av dvaletilstanden. Den liberale nederlandske politikeren er en gammel sliter i EU-systemet, men også en av dem får ting gjort. Hun var konkurransekommisær og sjokkerte i sin tid giganten Microsoft med en bot på 3000 mrd kroner for brudd på konkurransereglene. Den 71 år gamle damen har et år igjen av sin tid i kommisjonen og har satt seg fore å få på plass moderne regler for et felles europeisk telemarked før den tid.

_ Jeg er like gammel som eks-Manchester United-trener Alan Ferguson, men jeg vil ikke trekke meg tilbake før jeg har revet ned de siste hindringer for et felles europeisk telemarked, varslet Kroes nylig.

Nå presser hun på for å få planene for en ny telepakke på plass før hun går. Kroes vil ha raskere nett på tvers av grensene, felles standarder for betaling, en felles europeisk kontrollinstans, fjerne roamingavgifter i EU og gi brukerne et europeisk nummer for bruk i alle medlemsland. Kroes mener liberalisering av telemarkedet kan gi en årlig vekst i EU på 0,8 % - eller 110 milliarder kroner (850 milliarder NOK). Vekst som EU-økonomien sårt trenger.

Frykter Obama-kontroll

Det europeiske intitiativet kommer samtidig med to amerikanske – et vennlig og et uvennlig. Avsløringene om at den amerikanske etterretningstjenesten NSA (National Security Agency) skal ha brukt amerikanske innholdsleverandører som Facebook, Google, Yahoo og Microsoft til å samle informasjon om borgere i Europa, overskygger neste ukes Europa-besøk av president Barack Obama.

Spesielt i Tyskland, som ifølge avsløringene fra varsleren Edward Snowden, er det landet som blir tettest overvåket av amerikanerne. Den 29 år gamle it-eksperten jobbet i flere år i NSAs tjeneste før han fikk samvittighetskvaler og hoppet av til Hongkong. Hans avsløringer har skapt uro i Europa og saken blir ikke bedre av at han nå er flyktet til Kina. Kinesernes økende makt i teknologi og markedsmakt bekymrer både europeere og amerikanere.

Den amerikanske presidenten Obama skal neste uke til Berlin for å holde en tale om frhet i ånden til sitt politiske forbilde – frihet- og demokrati-ikonet John F. Kennedy. Nå risikerer han å møte protester for sin kontroll i stedet for en hyllest av hans initiativ for et mer åpent internett.

Felles EUSA-nett

En felles Transatlantisk Handels og investeringspartnerskap (TTIP) er nemlig det Obama egentlig ville presentere i Berlin. Målene med planen er å sikre at vestlige standarder for informasjons og kommunikasjonsbransjen fortsatt spiller en nøkkelrolle i forhold til konkurransen fra Kina og andre stormakter med totalitære styresett. Bransjen er nå bekymret for at kontroll nå skal overskygge kreativitet.

Internett er en type global infrastruktur som åpner for politisk deltakelse og fri informasjonsutvikling. Samtidig er det en viktig konkurransefaktor for næringslivet. Vi må passe på at tilliten til teknologien ikke går tapt som en følge av avlyttingstiltak i enkelte land, sier Dieter Kempf, lederen for den tyske itk-branseforeningen Bitkom. Organisasjonen har 2000 medlemsbedrifter, 700 000 ansatte og en omsetning på over 1000 mrd NOK.

Mobil – den usynlige norm

På den internasjonale mobilkonferansen ICMB ble det snakket mye om at mobilen er fremtidens vei til nettet. Fordi den (nesten) alltid er der kunden er. Det gjør at mye av fremtidens handel og aktiviteter vil flytte seg dit hvor kunden kan være aktiv. På jobben, på toget, i butikken eller på ferie. Økt kapasitet på nettene og økt datamengde i mobilene gjør at stadig flere tjenester vil bli mulig “underveis”.

-De nærmeste årene vil vi se at mobilen blir selve kontakten til omverdenen – spesielt når vi får en generasjon som er vokst opp med denne kommunikasjonsformen. De som er født i 1990 og etter er det, sier forsker Jan Markendahl fra den Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm.

For ti år snakket ekspertene mye om tingenes internett – hvordan maskinene kan styres via nettet. Denne utviklingen blir nå mobil. I 2000 fantes det en milliard hjem på nett. I 2010 fem milliarder personer. Prognosene for 2020 går mer i retning av mer maskiner (mobiler, brett, hjemme-PC, bedriftsservere) på nett – 50 milliarder eller mer.

-Det vil nok skje endringer i hvem som tjener mest på nettet. I dag er det netttilbyderne som tjener mest. Men de kan fort miste kontrollen over sine kunder til innholdsleverandører som jo sitter med kunnskapen om kundenes adferd og ønsker. Blir det viktigere kan det åpne for helt nye måter å gjøre butikk på, sier Markendahl.

Han tror de nordiske itk-selskapene fortsatt vil ha en viktig rolle i verdens it-utviklingen, men mer som ideskapere og utviklere enn til å kontrollere de store strømmene av handel og kunder.

-Vi har i Norden høyt utdannede mennekser i velstående samfunn og mange kreative ideer. Skype og Spotify er eksempler på slike ideer som har erobret verden. Store it-selskap som Ericsson og Nokia er fortsatt store i verden på it-teknologi. Kanskje fordi de i motsetning til store nasjonale teknologiselskap har vært helt avhengig av eksport og dermed vært nødt til å finne kreative løsninger, sier Markendahl.
 

Annonse
Annonse