Annonse

Bellona-Hauge til krig mot Borten Moe

Standardkommentaren ved skifte av statsråd er at det ikke betyr all verdens, for regjeringens politikk ligger fast. Når det gjelder Ola Borten Moe, ser det ikke ut til å være tilfelle. I løpet av et par uker har han tegnet et annerledes og tydeligere bilde av regjeringens energipolitikk. I helgen ble han valgt til nestleder i Senterpartiet. Han benyttet landsmøtet til å markere seg nærmest som en kontroversiell minister.

Det har i langt tid vært kjent at Borten Moe hører til den fløyen i partiet som er mest positiv til oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Han sier rett ut at han tror Sp vil gå inn for en konsekvensutredning i 2013. Han mener det ikke er aktuelt å verne de aktuelle områdene for oljeaktivitet.

– Hvis vi finner det forsvarlig ut fra hensynet til miljø og fisk, hvis oljeberedskapen er god, og hvis det vil bety nye arbeidsplasser i Nord-Norge, så spår jeg at Senterpartiet vil gå inn for konsekvensutredning, sier Borten Moe til Aftenposten. Han går lenger enn Jens Stoltenberg i å åpne de aktuelle områdene.

Dette provoserer selvsagt SV. I realiteten tar Borten Moe til etterretning at SV ikke vil være med i den regjering har ser for seg etter valget i 2013. Han gir da også signaler om at han heller vil ha KrF enn SV med i en regjering.

Vil bremse

Liv Signe Navarsete kan ikke sette munnkurv på den nye nestlederen. Hun nøyer seg med å understreke at Sp har programfestet at de ikke vil ha en konsekvensutredning av de sårbare områdene i denne stortingsperioden. Sps andre nesteleder, Trygve M. Slagsvold Vedum, sier han absolutt ikke er sikker på at Sps landsmøte i 2013 vil gå inn for en konsekvensutredning. Selv vil ha sette bremsene på.

I forrige uke tok Borten Moe til orde for at vi heller bør bygge ut flere vassdrag enn å satse på vindmøller til havs. Vindmøller til havs blir ikke lønnsomme. Han vil bruke skattemilliardene på en annen måte.

Hans forgjenger, Terje Riis-Johansen, løftet ved flere anledninger havvind frem som framtidens industrieventyr. Det kan nok Borten-Moe være med på, om en ser langt inn i framtiden. Og han vil nok ikke avvise at det kan være riktig å satse på vindkraft til havs i land der de ikke har alternativer. I Norge er 60 prosent av vannkraftspotensialet bygget ut og 23 prosent er vernet. Borten Moe vil begynne med å bygge ut flere vassdrag. Videre minner han om at vindmøller på land er langt rimeligere enn vindmøller til havs.

Atomkraft

Debatten om atomkraft har nådd nye høyder i flere land. Hva konklusjonene blir, vil avhenge av hva som skjer i Japan. En kan vente seg strengere sikkerhetsforskrifter som vil gjøre atomkraften dyrere. Sjefen i Statoil, Helge Lund, tror den økende skepsisen til atomkraft vil føre til en mer intens jakt på alternative energikilder. Han spår en sterk økning i gassproduksjonen i tiden framover.

Borten Moe reflekterer også over den situasjonen som er oppstått knyttet til atomkraft.

– Atomenergi er en risikosport. Det er ikke aktuelt i Norge, men det som skjer reiser viktige debatter. Uansett vil mindre produksjon av atomkraft kreve økt produksjon av annen energi. Den ustabile situasjonen er dårlig nytt for hele verden. Norge har som den tredje største olje- og gassprodusenten i verden et ansvar for å sikre stabile ressurser, sier Borten Moe.

Det er nummeret før han sier Norge har en plikt til å hente opp all tilgjengelig olje og gass og utnytte det meste av tilgjengelige vannkraftsressurser fordi verden, eller rettere sagt Europa, trenger det.

Å øke tilgangen på energi kan slå godt an hos velgerne. NTB melder i dag at det er så lite vann i kraftmagasinene at det er fare for strømrasjonering i Sør-Norge. I forrige uke ble det varslet høye vinterpriser på strøm hele året på grunn av redusert kapasitet.

Hauge med slegga

Miljøbevegelsen er klar til å gå i strupen på Ola Borten Moe. Bellona-leder Frederic Hauge som sa seg særdeles fornøyd med at Borten Moe avløste Terje Riis-Johansen, tar like godt frem slegga med en gang.

– Senterpartiet har med ett endret posisjon fra å være miljøbevegelsens allierte til å bli dens fiende, sier Hauge til Aftenposten.

Han karakteriserer det som flåsete og sneversynt å trekke den globale energisituasjonen inn i diskusjonen om Lofoten og Vesterålen.

Hauge spår at Borten Moe kommer til å få det vanskelig om han ikke legger om kursen. Men det ser ikke ut til at Borten Moe frykter å måtte gå diverse runder med Hauge i ringen.

 

 

Annonse
Annonse