Annonse

Bonus og rettferdighet

I «Debatten» på NRK i går kveld gjorde flere et poeng av man ønsker større åpenhet om lederlønninger. Næringsminister Monica Meland bebuder at hun vil se på statens retningslinjer for lederlønninger i selskaper der staten er inne på eiersiden. I denne forbindelse nevner hun også behovet for større åpenhet.

Dette bør Anne Carine Tanum, styreleder i DNB, oppfatte som kritikk. Utgangspunktet er oppstyret rundt lønn og bonus til DNB-sjef Rune Bjerke. Det er ingen hemmelighet hva han tjener. Lønn, bonus og pensjon står i styrets årsberetning. Styret har lagt fram for generalforsamlingen retningslinjer for fastsettelse av lønn til ledere. De samsvarer helt med det Stortinget har vedtatt. Alle ledere i DNB som kan få bonus har arbeidsavtaler der kriteriene for bonus er presist utformet. På papiret er alt i sin skjønneste orden. Hvis det skal være mer åpenhet om lønnen til Rune Bjerke, er det da arbeidsavtalen som skal legges ut på DNBs nettside? Det ville ikke ha blitt mindre bråk av det.

Når det blir så mye oppstyr omkring DNB-sjefens lønn, burde styreleder Anne Carine Tanum tenkt tanken at hun burde gjort et forsøk på å forklare hvordan styret tenker og hvorfor hun mener Bjerke bør tjene mellom syv og åtte millioner kroner hvert år. Det kan være hun har tenkt tanken, men hun har ikke sagt et pip. Hun sitter øverst i sitt styretårn, høyt hevet over alle debattantene som flyr rundt på bakkenivå. Monica Mæland ønsker seg sikkert styreledere som er i stand til å åpne munnen når selskapet blir herjet med i mediene.

Åpen e-tjeneste

I Aftenposten i går fortalte Kjell Granhagen, sjefen for Forsvaret Etterretningstjeneste, at han mener tiden er inne for større åpenhet.

– Vi tror simpelthen at det ikke har noen troverdighet lenger å svare «ingen kommentar» på alle spørsmål, sier sjefen for det mest hemmelige vi har her i landet. Granhagen mener man i mange tilfeller kan og bør si noe for å skape større forståelse for hva det handler om. Større åpenhet forbygger feilinformasjon. Han tror folk i større grad aksepterer at mye må være hemmelig når en er åpen om det som ikke må være det.

Monica Mæland burde invitert Anne Carine Tanum, styrelederne i Statoil, Telenor, Yara og Norsk Hydro (det får holde) til en uformell samtale med Kjell Granhagen på sitt kontor. Det kunne kommet mer ut av det enn at hun styrer med enda en ny utgave av retningslinjer for styrer og lederlønninger. Hvis hun absolutt vil finne på noe nytt på dette området, bør det være at ansatte bør få bonus eller «ekstrabetaling» dersom sjefene får det. Betaler DNB ut 40 millioner til sammen i bonus til alle sjefene, bør det samme beløp fordeles blant de ansatte. Da viser styret at de forstår at når det oppnås gode resultater, så skyldes det også de ansattes innsats. Det er viktig at et styre opptrer på en måte som oppleves rimelig og rettferdig.

Annonse
Annonse