Annonse

Folkedugnad for riksrevisjon

VGs redaktør, Torry Pedersen, står i dag fram i helfigur på VGs midtsider med budskapet «Hjelp oss å granske»- og det er statsrådenes pengebruk det er snakk om. Det dreier seg om 9000 utbetalinger og nesten 470 milliarder kroner. De minste utbetalingene er på noen tusenlapper. De største på flere milliarder. «VG ber om din innsats. Se alle tildelingene på VG», skriver de.

Etter tsunamien ba VG leseren melde fra om hvem som var savnet. Da askeskyen rammet flytrafikken, skapte VG «haikesentralen». Da svineinfluensaen herjet, laget VG oversikt over hvor de mest vaksineivrige kunne gå for å bli vaksinert fortest mulig, minner Torry Pedersen om.

Nå er det altså en ny nasjonal krise som er på gang. Statsråder strør ut med penger til venner og bekjente. Det er visst ikke orden på noen ting. Det er så mye å ta fatt i at selv en stor redaksjon som VG ikke orker eller har kapasitet. Det er derfor de må be leseren om hjelp.  Hva skal folket så se etter? Jo, en skal lete seg fram til de enkelte tilskuddene og stille seg spørsmålet: Er tilskuddene gjort kjent for alle? Har din organisasjon fått muligheten til å søke? Hvordan er de personlige tilknytningspunktene mellom statsråden og de som har mottatt penger. Har statsråden vært tilstrekkelig habil?

Tilstrekkelig habil

Legg merke til utrykket «tilstrekkelig habil». Det er folkedomstolen som her gjelder. Enten er en habil eller ikke i følge øoven. Ikke slik VG ser det. Her er det snakk om å være «tilstrekkelig habil». Om en har vært det, er det VG som avgjør. I Dagbladet operer de med at en kan være «politisk inhabil» selv om en er «juridisk habil». At en er juridisk habil, forhindrer ikke at det blir en svær sak av det.

Det siste spørsmålet VGs lesere blir bedt om å svare på er om pengene er brukt i tråd med Stortingets vedtatt retningslinjer. Det er mulig forvaltningsloven, statens bevilgningsreglement og en del tusen sider statsbudsjett nå blir folkelesning.

Det er bare å gå gang. Nå er det dugnad. Leserne bes om å gjøre den samme jobben som Riksrevisjonen gjør. Men en god kontroll kan jo aldri gjøres for ofte. Og det kan jo hende Riksrevisjonen har oversett noe.

Ellers kan en jo minne om at det er mulig å be om innsyn i alle tildelingene. Offentlighetsloven gjelder. Staten kan jo måtte taue inn noen hundre ekstra saksbehandlere for å gi innsyn om folket virkelig tar fatt på dugnaden og gjør det skikkelig.

Lederen for Stortingets kontroll-og konstiusjonskomitè, Anders Anundsen, sier han gleder seg over å få VGs lesere med på laget. Han lover at eventuell saker som kommer på bordet, vil bli fulgt opp også i Stortinget.

– Vi er avhengige av å få innspill om hvor vi skal lete i de dokumentene som vi skal gjennomgå. Mengden er så stor, at vi ikke har mulighet til å gå like grundig gjennom alle sammen, sier Anundsen.

Det blir det antagelig så pass mye å ta fatt i at Stortinget må vurdere om de kan ta like lang ferie som de pleier i år.  Det kan bli høringer på løpende bånd til snøen kommer igjen.

Hva med å leie Folkets hus og be alle som mener de ikke har hørt om de ulike tilskuddsordningene og ikke fått muligheten til å søke?  Det blir garantert et godt møte, et eldorado for pressen.

Etterforskning

Professor Petter Gottschalk ved BI mener det er en svakhet at Stortinget ikke har egne etterforskere som kan gå statsråder etter i sømmene. Hvis Stortinget noen ganger skal utstyres med etterforskere, må det være nå. Det er ikke sikkert  folkedugnaden er nok. Det er visst grunn til å minne om at Stortinget heller ikke har en arrest hvor statsråder kan settes inn for å hindre bevisforspillelse.   

Mens komitèen  venter på statsrådenes forventede elendighet og folkets revisoriske bistand, kan de i mellomtiden sørge for at de har sin egen sti ren. Da Riksrevisjonen gransket Stortinget i 2009 fant de 179 brudd på loven om offentlige anskaffelser. De kan jo sette en egen gruppe av folket til å se nærmere på dette også.

VGs folkedugnad er et tullete påfunn. Men resultatet av det må jo bli positivt. 9000 utbetalinger og 470 milliarder.  Hvis det er en feil med hundre utbetalinger og 500 millioner, må vel det sies å være bra, statistisk sett. Da kan jo VG lage et kjempeoppslag med  «Statråder gjør feli kun i 0,1 prosent av samlet bevilget beløp».

Annonse
Annonse