Annonse

Mer av det samme-budsjettet

Listen over alt som har fått galt for de rødgrønne i år, er lang. For få måneder siden skrev politiske kommentatorer at det ville bli enda mer bråk i forbindelse med statsbudsjettet i høst. Det ble hevdet at de rødgrønne var så rykende uenige at regjeringssamarbeidet ville knake i sammenføyningene. Men ingen alvorlige krisemeldinger nådde mediene i høst. Ingen statsråder meldte om høyt blodtrykk som følge av harde oppgjør på kammerset. I forrige uke varslet Sigbjørn Johnsen at budsjettet ikke ville bli så stramt som man tidligere hadde regnet med. I finanstalen i går fremstilte han det slik at det er regjeringens vellykkede politikk som har ført til at han kunne legge fram et budsjett som ikke ble så stramt som de fleste hadde regnet med.

Dagsavisen slår opp på forsiden i dag at Sigbjørn Johnsen kunne droppe de mest smertefulle kuttene fordi antallet asylsøkere har gått ned, færre er syke og flere er i jobb. Det som klarest er et resultat av regjeringens politikk, er reduksjonen i antallet asylsøkere. Flere forskere hevder at sykefraværet vil øke, fordi det er en funksjon av utviklingen på arbeidsmarkedet og ikke av diverse tiltak politikere i samarbeid med arbeidstakere og arbeidsgivere måtte finne på.

Selvsagt finner opposisjonen mye å kritisere. Det følger et velkjent mønster. Og diverse interessegrupper følger opp i velkjent spor. Det burde ha vært satset mer på forskning, forholdene burde vært lagt bedre til rette for den verdiskaping som små og mellomstore bedrifter står for, det burde vært lettelser i personbeskatningen og bevilget mer både til det ene og det andre.

Mer av det samme

Det er det sjette budsjettet de rødgrønne legger fram. De hevder selv at det ikke er behov for noen kursendring når det gjelder hvordan landet skal styret. «Hold fram som du stevner» og «mer av det samme» er de prinsippene det styres etter.

I går presenterte Dagens Næringsliv sitt konjunkturbarometer som viser at optimismen er tilbake for fullt i næringslivet. Sigbjørn Johnsen kan jo også ta det som en fjær i den rødgrønne hatten. Han snakker riktignok ikke med den samme optimismen som næringslivslederne. Johnsen er i «utsettelsesmodus». Han mener å vite at det ikke er mulig å fortsette med slike budsjetter som han la fram i går. Det skyldes ikke at han ser så mange mørke skyer på den internasjonale finanshimmelen. Hans egne regnemestere i departementet har beregnet virkningen av flere eldre og flere pensjonister i tiden fremover. Vi merker en liten økning i folketrygden neste år, men det er bare et varsel om det som kommer.

Aftenposten mener å ha skaffet seg oversikt over de kuttforslagene som lå på bordet, men som ikke ble innarbeidet i det fremlagte budsjettet. Det dreier seg om mindre til u-hjelp, mindre til veier, mindre til miljø, full biodieselavgift, kutt i spesialbevilgninger til kommunene og utfasing av nettolønnsordningen for sjøfolk. Heller ikke dette hadde vært så dramatisk som det lå an til i vår.

Seniorsaken

Det er en del signaler i budsjettet som det er verd å merke seg. De fleste pensjonister får lavere skatt, men om lag 200.000 som har en pensjon over 350.000, får fra 1000 til 10.000 kroner høyere skatt avhengig av hvor høy pensjonen er. Seniorsaken og deler av opposisjonen protesterer. Sigbjørn Johnsen forklarer at dette er en konsekvens av pensjonsreformen der et viktig poeng er at det skal lønne seg å arbeide. Dette er småbeløp som det ikke kommer til å bli mye bråk om. Det kommer flere runder der regjeringen vil bruke skattesystemet for å fremme en ønsket utvikling blant det stadig økende antall pensjonister.

Denne skatteskjerpelsen er en del av grunnlaget for påstanden om at regjeringen svikter de eldre. Det er misvisende. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmålstegn ved om 222 millioner kroner til 2000 heldøgns omsorgsplasser er tilstrekkelig. Selv om bevilgningene til kommunene øker, er administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, usikker på om kommunene har midler nok til å dekke driften av de nye plassene.

Eldreomsorgen

Det er kommunevalg neste år. Da vil eldreomsorg stå i fokus. Regjeringen vil kunne si at eldreomsorgen er kommunenes ansvar. De må prioritere. Sant nok, men kommunene vil kaste ballen tilbake til regjeringen med beskjed om at de det ikke er midler til å finansiere den velferden folk forventer og delvis har lovbestemt rett på.

VG presenterer Sigbjørn Johnsen som festbrems i dag. Bakgrunnen er avgiftsøkningene på vin, sprit, røyk og snus. Det spås økning i grensehandelen i Sverige. Dette er en sak det blir en del mediestøy av denne uken, men som ikke er noen stor sak. Ikke annet enn at den bekrefter at regjeringen er på hogget når det gjelder avgifter når det er nødvendig for å få budsjettet i balanse. Men det legges ikke opp til noen avgifter som signaliserer noe vesentlig nytt. Nytt er det for så vidt at det nå blir moms på e-produkter som kjøpes på utenlandske nettsteder. Protestene er mange på diverse blogger og nettsteder i dag. Men hvorfor skal e-produkter kjøpt i utlandet være momsfrie hvis man på en enkel måte kan kreve inn momsen?

Annerledeslandet Norge ruller videre. Det meste blir som det er. Det er ikke tid for å ta problemer på forskudd. De rødgrønne kjører på så lenge det går. Sigbjørn Johnsen har lagt brutale kuttforslagene i skuffen. Han vet ikke hvor lenge de kan ligge der.

 

Annonse
Annonse