Annonse

Storberget den uforsiktige

Justisminister Knut Storberget ringte i august bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer flere av de etterlatte etter massakren på Utøya, og ba henne dempe kritikken etter terrorangrepet. Slik opplevde i alle fall Yvonne Larsen det, i følge Bergens Tidende og Aftenposten. Storberget sier han har snakket med Yvonne Larsen flere ganger og at han ikke i detalj kan huske hva han har sagt. Bakgrunnen for at han tok kontakt er han krystallklar på. Han reagerte på at både Yvonne Larsen og andre fremstilte det slik i mediene at Storberget og andre i regjeringen ikke møtte de pårørende. Han ville gjør det klart at det gjorde de.

– Jeg har drevet som advokat selv. Å styre hva en advokat sier i en sak i et demokrati går ikke, sier Storberget.

Storbergets mening

Det har han rett i. Det er så innlysende at det er vanskelig å tro at Storberget kan ha gjort seg noe håp om å kunne påvirke Yvonne Larsen. Han har sagt sin mening. Og ingen bør tvile på at Storberget mener at advokatene gikk for langt på en for tidlig tidspunkt i å kritisere både det ene og andre. Når advokater snakker med en statsråd, får de finne seg i å høre hva statsråden mener.

Nå rettes kanonilden mot Storberget. Pårørende sier det er utidig at statsråden ringer deres advokat for å påvirke henne til å dempe kritikken. De mener dette er et brudd på rettsstatens prinsipper.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp) mener Storberget utøver et utidig press og opptrer uklokt. Per Kristian Foss (H) minner om at Storberget er en statsråd under granskning og synes han opptrer uforsiktig og usmakelig.

-Dette styrker ikke han stilling. Om ikke justisministeren har bedre ting å bruke tiden på, bør han finne seg noe annet å gjøre, sier Foss.

Dette er ikke mer enn Storberget må regne med.

Advokater kan komme med de merkeligste utspill og hevde de opererer i tråd med de ansattes interesser. Det skjer gang på gang at det er advokatenes egne interesse av å eksponere seg som styrer utspillene. Når advokater blir opptatt av hva statsråder og regjeringen bør foreta seg i en sak under etterforskning, beveger de seg i grenselandet for det mandat de har fått. De etterlatte har en egen støttegruppe og en talsmann som bør ta seg av dette. Advokater bør konsentrere seg om de rettslige sider ved det som har skjedd, ikke de politiske. Det er relevant at de ber om innsyn og informasjon. Dette er henvendelser som må rettes til politiet, ikke til justisministeren. Han kan ikke blande seg inn i etterforskningen.

Når en sak er under etterforskning, er politiet restriktive med hva de vil la advokater få tilgang til. Det vet advokatene. Dette bør advokatene forklare de pårørende. Knut Storberget kan eller vil ikke gjør noe med det

Burde ikke kontaktet

I denne saken kunne Storberget opptrådt med forsiktig. Han burde ikke selv tatt kontakt med Mette Yvonne Larsen. Han har nok medarbeidere som kunne tatt en telefon og fortalt hva statsråden og regjeringen foretok seg. Vedkommende kunne ha foreslått et møte med Storberget dersom advokatene hadde behov for å drøfte saken nærmere. På et slikt møte kunne Storberget sagt at det er behov for mer kunnskap om hva som faktisk skjedde før en retter skarp kritikk mot politiet. Det har Storberget sagt offentlig. Det er ikke noe annet han har sagt til Mette Yvonne Larsen.

Det kommer til slutt til å bli flere titalls advokater som skal representere de pårørende. Blant disse ser det ut til at Mette Yvonne Larsen blir sentralt. Hun er selvsagt fornøyd med at hun er den utvalgte som Knut Strorberget vil stoppe munnen på. Det har hun ingen interesse av å legge skjul på.

Annonse
Annonse