Annonse
– Etterforskerne i Operasjon Dark Room har opparbeidet seg unik kunnskap om nettovergrep. Vi var begge opptatt av at den kunnskapen måtte formidles til offentligheten, fordi vi alle har et ansvar for å beskytte barn og unge som lever livene sine på nett. Foto: Sunniva Thue / Kagge
Derfor bok
«Det mørkeste rommet»

– Vårt mål er å hindre overgrep mot barn

Hvorfor har dere skrevet denne boken?

– Først og fremst for å spre kunnskap. Seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. For å kunne beskytte barna våre, må vi voksne vite hva som foregår på nett. Denne boken er et bidrag til det.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Der det finnes arenaer på internett rettet mot barn, finnes det også overgripere. Når foreldre gir barnet sitt smarttelefon, gir de barna tilgang til hele verden – men de gir også hele verden tilgang til barna. Da må foreldre vite hvordan de skal beskytte barna sine.

– Boken gir et tydelig bilde av hvordan overgriperne opererer for å komme i kontakt med barn, men også konkrete råd om hvordan foreldre kan beskytte barna sine.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– I boken forteller ofre, pårørende, etterforskere og en overgriper sine historier for første gang. Deres erfaringer gir viktig kunnskap om hvordan seksuelle overgrep kan skje, og hvilke konsekvenser det får.

– «Det mørkeste rommet» gir et unikt innblikk i Norges mest omfattende etterforskning av nettovergrep, sett fra ståstedet til alle involverte. Overgriperens historie kan være den vanskeligste å ta inn over seg, men også hans stemme er viktig for å forstå hvorfor voksne forgriper seg på barn.

Hvilke utfordringer møtte dere underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Mange vil tenke "dette orker jeg ikke å lese om" når det handler om overgrep mot barn. Men det finnes barn der ute som må leve med dette, da må vi voksne i det minste klare å lese om det for å kunne avdekke og forhindre overgrep.

– Vi har jobbet mye med å formidle den viktige kunnskapen på en måte som gjør at folk vil lese. Det var også en utfordring å få både ofre og gjerningsmenn til å snakke, fordi overgrep mot barn er så tabubelagt.

Hva vil dere oppnå med boken?

– Vårt mål er å hindre overgrep mot barn. Boken viser hvilken virkelighet barna møter på nett. Erfarne etterforskere deler sine mest konkrete råd for å beskytte barna mot overgripere. Boken er også et bidrag til mer åpenhet rundt et av våre største samfunnsproblemer.

Hva vil dere at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

– At leseren får kunnskap som gjør at de blir inspirert til å ta den nødvendige samtalen med barn om seksualitet. Et av bokens viktigste budskap er dette: barn forteller ofte bare en brøkdel av det de har opplevd for å teste om den voksne tåler det de har å fortelle. Den voksne må være en trygg havn, en som er åpen nok til at barn kan fortelle alt de bærer på.

Hvordan jobbet dere sammen om bokprosjektet?

– «Det mørkeste rommet» er et uvanlig samarbeid mellom en etterforskningsleder og en journalist, der vil tilnærmer oss temaet fra helt ulike ståsteder. For Hilde har det vært en stor overgang fra å etterforske i hemmelighet til å skulle fortelle åpent hvordan Dark Room-teamet jobbet. Hun har hatt ansvaret for å trekke de store linjene i det som ble banebrytende politiarbeid, mens journalist Ingunn har intervjuet ofre, pårørende og andre involverte

Hva gjorde at dere fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Etterforskerne i Operasjon Dark Room har opparbeidet seg unik kunnskap om nettovergrep. Vi var begge opptatt av at den kunnskapen måtte formidles til offentligheten, fordi vi alle har et ansvar for å beskytte barn og unge som lever livene sine på nett. Fra hvert vårt ståsted har vi sett at både foreldre og mange som jobber med barn har for lite kunnskap om hva barn og unge kan bli utsatt for på nett.

Kan du nevne én person dere håper leser boken – og hvorfor?

– Justisminister Monica Mæland, fordi boken viser tydelig at lovverket henger etter den teknologiske utviklingen når det gjelder grov kriminalitet på nett. Mæland har uttalt at det å stanse overgrep mot barn er den viktigste jobben norsk politi og rettsapparat har. De modige menneskene som forteller sine historier i boken, viser tydelig hvorfor det er så viktig.

Hvilken bok vil dere anbefale andre å lese - og hvorfor?

– «Klokhet om vold og overgrep» fra Forandringsfabrikken, basert på erfaringene fra 500 norske ungdommer. «Catch and kill» av Ronan Farrow, en spennende fortelling om avsløringen av serieovergriperen Harvey Weinstein.

Hvilken forfatter har betydd mye for dere – og hvorfor?

– Åsne Seierstad, for formidlingen av noen av vår tids største utfordringer. Roy Jacobsen, for måten han beskriver det å være menneske på.

Hva er det viktigste dere har lært under koronapandemien?

– At det er fullt mulig å fullføre et bokprosjekt på hjemmekontor, uten å kunne sitte sammen og jobbe. Vi hadde digitale møter til langt på natt med redaktør Maiken Fotland, men møtte henne ikke fysisk før den dagen boken ble lansert.

Hvis du måtte velge?

 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Hilde Reikrås (42) og Ingunn Røren (48)

 • Yrke: Hilde: Avsnittsleder Vest politidistrikt. Ingunn: journalist i Aftenposten
 • Utdannelse: Hilde: Forsvarets befalskole, Politihøgskolen. Ingunn: Nordisk grunnfag, journalistutdannelsen i Volda
 • Bosted: Bergen
 • Aktuell med: «Det mørkeste rommet»
 • Forlag: Kagge
 • Antall sider: 245
Annonse

Hilde Reikrås (42) og Ingunn Røren (48)

 • Yrke: Hilde: Avsnittsleder Vest politidistrikt. Ingunn: journalist i Aftenposten
 • Utdannelse: Hilde: Forsvarets befalskole, Politihøgskolen. Ingunn: Nordisk grunnfag, journalistutdannelsen i Volda
 • Bosted: Bergen
 • Aktuell med: «Det mørkeste rommet»
 • Forlag: Kagge
 • Antall sider: 245
Annonse