Annonse
Ap-leder Jonas Gahr Støre ankommer med båten MS Thorbjørn til AUFs sommerleir på Utøya tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Støre frir til de unge med egen pakke

– Vi trenger et krafttak for unge, sier Støre.

Arbeiderpartilederen besøkte tirsdag AUFs ungdomsleir på Utøya. I talen til ungdomspartiet presenterte han en pakke på sju løfter som er rettet mot ungdom og unge voksne.

– Når vi lanserer denne planen, er det vel vitende om at det er de unge som har båret den tyngste børa gjennom pandemien, sier Støre til NTB. Han viser til tapt sosialt liv, vanskelig skole- og studiesituasjon og at mange unge mistet jobben – kanskje særlig studenter og andre som har deltidsjobb i serviceyrker.

Vil ha mer aktivt Nav

Øverst i ungdomsplanen ligger løftet om å få flere inn i arbeidslivet. Støre påpeker at 100.000 under 30 år verken er i jobb, utdanning eller opplæring. 60.000 av disse har heller ingen form for inntektssikring eller tiltak.

– For å gjøre noe med dette må vi ha et oppsøkende Nav, og vi må gjennomføre en aktivitetsreform med en jobbgaranti for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Unge vil også få det bedre når vi skaper flere jobber i et seriøst arbeidsliv, sier han.

Støre mener mer målrettede tiltak vil føre til at arbeidsgivere også blir mindre skeptiske til å ansette unge med hull i CV-en.

– Vi må sørge for at Nav tilbyr flere unge under 30 år arbeidsforberedende trening og annen kompetanse, og at de også sørger for bedre oppfølging, sier han.

Psykisk helseløft

Siden den borgerlige regjeringen tiltrådte i 2013, er det blitt seks nye unge uføre hver dag, fortsetter Støre. Han mener mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, eller at de avvises uten at vi vet om de følges godt nok opp. I fjor ble 23 prosent av henvisninger til psykisk helsevern avvist, sier han, og lover at Ap vil satse på å bygge ut psykisk helsetilbud for ungdom.

– Kapasiteten i psykisk helsevern er presset, og sykehusene er underfinansiert, sier han.

I pakken inngår også løfter om å bygge 3.000 nye studentboliger, øke stipendandelen og innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med barn, samt andre tiltak som skal gjøre det lettere å få barn i studietiden.

Yrkesfagselever skal følges opp bedre for å hindre frafall, ifølge Støre. Det inkluderer læreplassgaranti og løftet om å bruke 1 milliard kroner på yrkesfag i løpet av de neste fire årene.

I tillegg lover Arbeiderpartiet flere kvalifiserte lærere i skolen, tettere oppfølging for å hindre frafall i videregående skole og å utvide det offentlige tannhelsetilbudet til unge.

Annonse
Annonse