Annonse
Foto: OuiShare

Disse skal forme hvordan vi tenker om delingsøkonomien

– Delingsøkonomien kan gi fordeler for forbrukerne og fremme verdiskaping og produktivitet. Vi har bedt utvalget vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding som fremhever at delingsøkonomien skaper nye markedsmuligheter og forretningsmodeller. 

Dagens Perspektiv har sett litt nærmere på utvalgets medlemmer. Hovedbildet som avegner seg er at de er tunge på konkurransefaget, men har liten direkte erfaring med teknologi. NHOs Abelia og LOs Fellesforbundet har hver sin representant.

 • Professor Tommy Staahl Gabrielsen (leder), Bergen

Professor ved institutt for Økonomi ved universitet i Bergen. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra samme universitet i 1995. Han har lenge vært opptatt av konkurranse som leder for Bergen Center for Competition Law and Economics. Han har også vært sjeføkonom i Konkurransetilsynet fra 2007 til 2010. For ti år siden skev han om allianser og maktkamp i dagligvaresektoren sammen med det som er blitt konkurransedirektør Lars Sørgaard. 
 
Her er to sitater hentet fra MAGMA-artikkelen Beskytte konkurransen eller konkurrentene - og hvorfor? som belyser hvordan Gabrielsen tenker om konkurransepolitikk, og som kanskje en drosjenæring med Uber-frykt bør merke seg
 
Skillet mellom tiltak som beskytter konkurrenter, og tiltak som beskytter konkurransen, kan være utfordrende å få øye på, men ikke desto mindre er dette skillet utrolig viktig.
 
og 
 
Det er grunn til å være på vakt når leverandører og konkurrenter ber om regulering og inngrep. Det er da grunn til å tro at inngrep vil tjene de samme leverandørene og konkurrentene, og skal leverandører og konkurrenter komme bedre ut, er det fare for at regningen for dette må tas av norske konsumenter.
 
 • Professor, Espen Rasmus Moen.

Moen er instituttleder ved senter for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Av bakgrunn er han samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo med doktorgrad fra London School of Economics, hvor han også har vært foreleser i en kort periode på 90-tallet. Moen har jobbet ved Frisch-senteret, og ved Handelshøyskolen BI har han vært delaktig i det offentlige ordskifte om Norge etter oljen sammen med professor Hilde Bjørnland. Som forsker er han spesielt interessert i arbeidsmarkedet og næringsøkonomi. Moen er fast vara i hovedstyret til Norges Bank og driver sitt eget konsulentselskap sammen med BI-professor Christian Riis. 
 
 • Advokat Siri Teigum, Oslo

Teigum er advokat og partner i Thommessen der hun bistår med EU/EØS- og konkurranserett. Hun er styremedlem i Folketrygdfondet, Sporveien og Gyldendal. I tillegg til juss ved UiO har hun studert EU-rett ved Collège d´Europe og jobbet i Lovavdelingen i Justisdepartementet. Hun var rådgiver og sekretær under EØS-forhandlingene i 1989-1991. I 2010 ble hun omtalt som dronningen av advokater av Dagens Næringsliv fordi hun har gått til topps i den amerikanske kåringen Best Lawyers innen konkurranserett. Teigum ledet nylig et utvalg som gikk inn for at det blir etablert en ny og uavhengig Konkurranseklagenemnd for å avgjøre klagesaker fra Konkurransetilsynet. Nemda skal ifølge regjeringen på plass innen første halvår 2016.
 
 • Sjeføkonom Roger Schjerva, Halden

Schjerva er sjeføkonom i IKT-Norge, en stilling han har hatt siden 2013. Han har studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og europeisk integrasjon ved Universitet i Agder. Schjerva har vært statssekretær i Finansdepartementet for SV og innehatt flere verv i partiet. I 2015 "slo han opp" med SV etter 30 år.
 
 • Professor Tor Wallin Andreassen, Bærum

Andreassen er professor i markedsføring og leder for senteret for tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole. Han er utdannet siviløkonom ved NHH og har en mastergrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, hvor han også ledet markedsføringsinstituttet i åtte år. Han har også en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Stockholm. Andreassen blogger flere steder, inkludert hos Dagensperspektiv.no. I denne kronikken tar han et oppgjør med ex-rektor og BI-professor Tom Colbjørnsens kritikk av delingsøkonomien. Andreassen er blant de mer optimistiske til hva delingsøkonomien kan bidra med.
 
 • Direktør Randi Runa Svenkerud Flesland, Oslo

Randi Flesland er leder i Forbrukerrådet og har engasjert seg i hvordan moderne apper og nettjenester brukes av folk flest - spesielt på datasikkerhet. I dette foredraget legget hun frem Forbrukerrådets syn på delingsøkonomien som i korthet handler om at lovlighet og ansvar må avklares.
 
 • Gründer Anders Hordvei Mjåset, Oslo

Mjåset startet gründerkollektivet MESH i Oslo sammen med Audun Ueland i 2012. Siden har MESH vokst til å huse flere etasjer med håpefulle gründere og Mjåset er blitt en talsperson for unge entreprenører i Norge.
 
 • Direktør Christine Korme, Oslo

Korme har vært journalist i TV2 og jobbet med kommunikasjon i Microsoft frem til å hun begynte som direktør for digitalisering og fornying i NHO-foreningen for teknologibedrifter, Abelia, i 2015.
 
– Det norske samfunnet står overfor en stor omstilling, og IKT vil spille en særlig viktig rolle i denne prosessen. I min nye stilling håper jeg å synliggjøre hvordan teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer, uttalte Korme til E24 da hun byttet jobb.
 
 • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad

Tinnlund er fagforeningsleder i Fellesforbundet Østfold og ble valgt til LO-sekretær på LO-kongressen i 2013. Tidligere har hun jobbet med produksjon av emballasje i Peterson Emballasje. Tinnlund har engasjert seg i behovet for å regulere Uber og Airbnb i det offentlige ordskiftet.
 
 
I denne episoden av Debatten på NRK om delingsøkonomien medvirker både Tinnlund, Schjerva, Andreassen og Korme.
 
 

Utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter:

 • Vurdere om reguleringer bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mellom delingsøkonomien og tradisjonelle virksomheter, og vurdere om det eksisterer reguleringer som enkelte aktører bør unntas fra.
 • Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.
 • Undersøke reguleringer i enkeltmarkeder der delingsøkonomiaktører er særlig framtredende, og vurdere om det er behov for endringer av reguleringene som følge av ny teknologi eller nye forretningsmodeller.
 • Vurdere om det er behov for å endre reguleringer på tvers av markeder, innbefattet forbrukerrettigheter og krav til standarder.

Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge fram sin innstilling. Regjeringen arbeider parallelt med nødvendige regelverksendringer og reformer. Utvalgets arbeid skal ikke begrense framgang i dette arbeidet.

Les hele mandater her

Kilde: Regjeringen

 

Annonse
Annonse