Annonse
Riksrevisor Per-Kristian Foss vil gjenta kritikken av hemmeligholdet rundt rapporten om terrorsikring når han mandag møter til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: NTB-scanpix.

Foss klar til å gjenta kritikken om terrorsikring

– Jeg skal henge bjella på katten, sier Foss til NTB.

Han er den første som skal forklare seg i høringen til Stortingets kontrollkomité. Det har allerede vært holdt en åpen høring, men komiteen vedtok i slutten av april å gjennomføre en lukket høring ettersom deler av Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge er hemmeligstemplet.

I høringen vil Foss gå mer konkret inn på svakheter innenfor politiet og Politidirektoratet (POD).

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Rabatt fra:
50%
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Riksrevisjonens rapport om terrorsikring

 • I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger. I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet.
 • Ifølge rapporten er det «sannsynlighet for at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det.»
 • Etter terrorhendelsen 22. juli 2011 ba Stortinget om bedre samarbeid mellom politi og forsvar for å verne Norge mot terror. Riksrevisjonen mener dette samarbeidet fremdeles ikke er godt nok.
 • Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men både Riksrevisjonen og opposisjonen på Stortinget mener et sammendrag burde kunne offentliggjøres. Dette har blitt avvist av Forsvarsdepartementet med henvisning til rikets sikkerhet.
 • Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holdt en åpen høring om saken 20. mars.

Deltakere under lukket høring om terrorsikring

Disse møter under Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om terrorsikring mandag 29. mai:

 • Riksrevisor Per-Kristian Foss. Bisittere: ekspedisjonssjef Tor Digranes og prosjektleder/seniorrådgiver Marte Kjersti Schrøder.
 • Sjef Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland
 • Bisitter: seniorrådgiver Geir Paulsrud
 • Sjef Etterretningstjenesten generalløytnant Morten Haga Lund
 • Bisitter: sjef juridisk enhet, Jarl Eirik Mørkestøl Hemmer
 • Fylkesmann i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa
 • Bisitter: fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen
 • Direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen
 • Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Cecilie Daae. Bisittere: fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Longva og avdelingsleder Erik Thomassen
 • Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen
 • Bisittere: assisterende direktør Annette Tjaberg og underdirektør Helge Rager Furuseth.
 • Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen. Bisitter: generalmajor Yngve Odlo, sjef Operasjonsavdeling i Forsvarsstaben
 • Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Bisittere: avdelingsdirektør Knut Smedsrud og politimester Kaare Songstad, tidligere avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
 • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Bisittere: politisk rådgiver Audun Halvorsen, departementsråd Arne Røksund, ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen og ekspedisjonssjef Henning Vaglum.
 • Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Bisittere: departementsråd Tor Saglie, ekspedisjonssjef Thor Arne Aass og avdelingsdirektør John Arne Gisnås.

(Kilde: NTB)

Annonse

Riksrevisjonens rapport om terrorsikring

 • I oktober i fjor kom Riksrevisjonen med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger. I en stor undersøkelse i 2015 fant Riksrevisjonen det den omtaler som svært alvorlige mangler i arbeidet.
 • Ifølge rapporten er det «sannsynlighet for at verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det.»
 • Etter terrorhendelsen 22. juli 2011 ba Stortinget om bedre samarbeid mellom politi og forsvar for å verne Norge mot terror. Riksrevisjonen mener dette samarbeidet fremdeles ikke er godt nok.
 • Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men både Riksrevisjonen og opposisjonen på Stortinget mener et sammendrag burde kunne offentliggjøres. Dette har blitt avvist av Forsvarsdepartementet med henvisning til rikets sikkerhet.
 • Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holdt en åpen høring om saken 20. mars.

Deltakere under lukket høring om terrorsikring

Disse møter under Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om terrorsikring mandag 29. mai:

 • Riksrevisor Per-Kristian Foss. Bisittere: ekspedisjonssjef Tor Digranes og prosjektleder/seniorrådgiver Marte Kjersti Schrøder.
 • Sjef Politiets sikkerhetstjeneste Benedicte Bjørnland
 • Bisitter: seniorrådgiver Geir Paulsrud
 • Sjef Etterretningstjenesten generalløytnant Morten Haga Lund
 • Bisitter: sjef juridisk enhet, Jarl Eirik Mørkestøl Hemmer
 • Fylkesmann i Rogaland Magnhild Meltveit Kleppa
 • Bisitter: fylkesberedskapssjef Reidar Johnsen
 • Direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen
 • Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Cecilie Daae. Bisittere: fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Longva og avdelingsleder Erik Thomassen
 • Direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen
 • Bisittere: assisterende direktør Annette Tjaberg og underdirektør Helge Rager Furuseth.
 • Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen. Bisitter: generalmajor Yngve Odlo, sjef Operasjonsavdeling i Forsvarsstaben
 • Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Bisittere: avdelingsdirektør Knut Smedsrud og politimester Kaare Songstad, tidligere avdelingsdirektør i Politidirektoratet.
 • Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Bisittere: politisk rådgiver Audun Halvorsen, departementsråd Arne Røksund, ekspedisjonssjef Jens-Thorleif Thorsen og ekspedisjonssjef Henning Vaglum.
 • Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Bisittere: departementsråd Tor Saglie, ekspedisjonssjef Thor Arne Aass og avdelingsdirektør John Arne Gisnås.

(Kilde: NTB)

Annonse