Annonse
Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Juli-eksporten høyeste noensinne

Stigningen skjer blant annet fordi utførselen av råolje, naturgass og fastlandsvarer steg kraftig sammenlignet med juli 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Totalt var det en økning i utenrikshandelen på 75,7 prosent fra samme tid i fjor. Utførselen av råolje og naturgass utgjorde 61,4 milliarder kroner, som er i underkant av 60 prosent av eksporten, mens fastlandseksporten sto for 42,6 milliarder kroner.

Prisen per fat råolje økte med 60 prosent i juli i år sammenlignet med i fjor, til 632 kroner, og det er hovedårsaken til den store verdioppgangen. Volumet økte også med 2,4 prosent – til 50 millioner fat.

Eksporten av naturgass økte også kraftig og firedoblet seg sammenlignet med i fjor, med en verdi på 29,7 milliarder kroner. Det er 293 prosent høyere enn i fjor, da gasseksporten var spesielt lav.

Fastlandseksport til utlandet utgjorde 42,6 milliarder kroner, som er en økning på 29,7 prosent fra i fjor. Av det sto fiskeeksport for 9,2 milliarder kroner. En av grunnene skal være økt pris og eksportvolum for laks, som utgjør 70 prosent av norsk fiskeeksport.

Importen inn i landet økte også med 8 prosent, og endte på 65,2 milliarder kroner.

Annonse
Annonse