Annonse
Utslippene fra veitrafikk er oppjustert med 3 prosent i 2019 etter at SSB har rettet feil i sine tall. Foto: Lise Åserud / NTB    

Norge nådde ikke klimamålet for 2020

Utslippene fra olje- og gassutvinning har gått ned 4,4 prosent fra 2019 til 2020. Det tilsvarer 13,3 millioner CO2-ekvivalenter, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Stortingets mål var at Norge skulle slippe ut maksimum 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Den største nedgangen kommer fra oppvarming i andre næringer og husholdninger. Her har det vært en nedgang på 600.000 tonn CO2-ekvivalenter, som tilsvarer 18 prosent.

Fra veitrafikk har det vært en nedgang på 8,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter mellom 2019 og 2020, eller 3,9 prosent.

– Flaut

Naturvernforbundet mener det er «utrolig flaut» at Norge ikke nådde klimamålene for 2020.

– Klimamålet for 2020 var ikke i nærheten av nok for at Norge skulle ta sin rettferdige andel av utslippskutt i tråd med Parisavtalen. Til tross for pandemien klarer vi ikke å nå målet, og det betyr at vi må kutte utslippene mye mer og mye raskere fremover, sier leder Truls Gulowsen.

– Skandale

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Solberg-regjeringen ikke tar klimakrisen på alvor.

– Dette er en skandale. Det er nå et faktum at Norge, med dagens sittende regjering, har gått på trynet i klimapolitikken og brutt klimamålet for 2020, sier fungerende partileder Arild Hermstad.

– Det første MDG kommer til å kreve etter valget, er derfor at vi lager en ny klimaplan for et reelt taktskifte i norsk klimapolitikk, sier han.

SSB rettet tallene sine

Statistisk sentralbyrå har rettet tall for salg av marine gassoljer og autodiesel fra 2012 til 2019. Tidligere publiserte utslippstall har dermed vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk.

Utslippene for 2019 er oppjustert 2,7 prosent til 51,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslippene for 2019 fra fiske øker med 157 prosent, kysttrafikk med 35 prosent og veitrafikk med 3 prosent som følge av rettelsen.

Til tross for oppjusteringen er klimagassutslippene de laveste siden 1995, skriver SSB.

Før tallene ble revidert var utslippene på 1993-nivå. Trenden er fremdeles nedadgående, men på et litt høyere nivå.

Annonse
Annonse