Annonse
Fisk er en av de største eksportvarene til Norge. Gjennom koronaåret 2020 klarte norsk eksport seg greit til tross for pandemien.  Foto: NTB      

Norsk eksport har klart seg godt til tross for pandemien

Dollarverdien av norsk eksport falt med 0,5 prosent i 2020, viser beregninger gjort av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Av de andre 36 OECD-landene var det bare Irland, Luxembourg, Israel, Litauen og Polen som hadde en mindre nedgang i eksporten sin enn Norge. Nabolandene våre Sverige og Danmark hadde en eksportnedgang på henholdsvis 5 og 8 prosent.

– Mange norske eksportbedrifter har klart seg godt gjennom koronakrisen. Omstillingstakten i etablert næringsliv har vært høy, og vi ser nå at det vokser fram nye eksportnæringer, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Innovasjon Norge jobber blant annet med å gi råd til norske bedrifter som ønsker eller allerede er i gang med å eksportere til utlandet.

Investert i ny teknologi

Grunnen til at eksporten gikk nedover i 2020, var blant annet nedgang i næringer innen olje og gass og turistnæringen. Men Innovasjon Norge er imponert over bedriftenes evne til nyskaping:

– I det som har vært et kriseår for blant annet norsk reiseliv, har vi i Innovasjon Norge også sett at mange bedrifter har investert i ny teknologi for å møte økende internasjonal etterspørsel på områder der Norge har fortrinn, innen grønn industri, som batterier, hydrogen og havvind, men også innen helse- og landbruksteknologi, for å nevne noe, sier Haugli.

Nå øker eksporten igjen

I løpet av de første månedene i 2021 tok norsk eksport seg opp igjen.

– Mars måned i år er ifølge SSB den måneden med størst norsk eksport noensinne, og OECD forventer at norsk eksport øker både i 2021 og 2022. Det gir grunnlag for optimisme, sier Haugli.

Ifølge anslagene til OECD vil norsk eksport øke med 2,3 prosent gjennom 2021, og med nye 4,2 prosent i 2022.

Selv om det kunne gått verre for norske bedrifter i koronakrisen, mener Innovasjon Norge at landet fremdeles står overfor en del av de samme eksportutfordringene nå som før pandemien.

– Norge vil fremover være avhengige av å få flere nye eksportbedrifter og nye eksportnæringer, understreker Haugli.

Annonse
Annonse