Annonse
Norge, Island og Liechtenstein snører igjen pengesekken og betaler ikke ut de planlagte EØS-milliardene til Ungarn. Dette skjer etter at det ikke var mulig å bli enige om hvem som skulle forvalte pengene til sivilsamfunnet, forteller utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).  Foto: Jil Yngland / NTB    

Ungarn mister EØS-milliarder fra Norge

Mangelen på enighet gjør at ingen programmer i Ungarn blir finansiert av EØS-midler i perioden som startet i 2014 og avsluttes i år, opplyser Utenriksdepartementet.

Norge står for 95 prosent av EØS-midlene, som skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa.

– Etter vår mening kunne EØS-midlene spilt en viktig rolle, særlig for å støtte sivilsamfunnet i Ungarn, men også for å bidra til innovasjon innenfor næringsliv, energi og klima, og for å fremme minoriteters rettigheter, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Norge står for 95 prosent av EØS-midlene, som skal bidra til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa.

Uavhengig

I rammeavtalene som ble signert med Ungarn i desember i fjor, var det en klausul om at ingen programmer kunne godkjennes før det var funnet en operatør for pengene som skal gå til sivilsamfunnet.

– Det er et ufravikelig krav at fondet for sivilt samfunn skal forvaltes uavhengig av myndighetene. Dette har Ungarn akseptert, men de har ikke kunnet godta at den best kvalifiserte fondsoperatøren skal få oppdraget, sier Eriksen Søreide om hvorfor partene ikke ble enige.

Til VG forteller Søreide at forhandlingene med ungarerne har vært lange og intense, samt at Norge har vært klare på de prinsippene som skal gjelde.

– Det er viktig for oss som givere å holde oss til de prinsippene vi har for alle de 14 andre landene som mottar EØS-midler, sier hun til avisa.

15 mottakerland

Forhandlingene om bruken av de rundt 2,3 milliarder kronene som var satt av til Ungarn, har pågått siden 2016. Nå blir det altså ikke noe av de planlagte programmene. Over 100 millioner skulle gått til sivilsamfunnet for å styrke dette, støtte sårbare grupper og bidra til aktivt medborgerskap.

EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro – rundt 30 milliarder kroner i perioden 2014–2021 – og er fordelt på 15 mottakerland. I tillegg til Norge bidrar Island og Liechtenstein, som også er en del av EØS-avtalen med EU.

EØS-midlene:

Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om forvaltningen av EØS-midler til sivilsamfunnet. Dette er EØS-midlene:

 • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.

 • Avtalen om EØS-midlene har en målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.

 • EØS-midlene er givernes frivillige bidrag til dette.

 • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro (rundt 30 milliarder kroner) for perioden 2014–2021 og er fordelt på 15 mottakerland.

 • Norge finansierer over 95 prosent av midlene. Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. Det var satt av en pott på om lag 2,3 milliarder kroner til Ungarn for denne perioden.

 • Alle EØS-midlene til Ungarn er nå stanset på grunn av uenighet om hvem som skal forvalte fondet for sivilt samfunn.

Kilde: Regjeringen

Annonse

EØS-midlene:

Norge, Island og Liechtenstein ble ikke enige med Ungarn om forvaltningen av EØS-midler til sivilsamfunnet. Dette er EØS-midlene:

 • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.

 • Avtalen om EØS-midlene har en målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.

 • EØS-midlene er givernes frivillige bidrag til dette.

 • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro (rundt 30 milliarder kroner) for perioden 2014–2021 og er fordelt på 15 mottakerland.

 • Norge finansierer over 95 prosent av midlene. Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. Det var satt av en pott på om lag 2,3 milliarder kroner til Ungarn for denne perioden.

 • Alle EØS-midlene til Ungarn er nå stanset på grunn av uenighet om hvem som skal forvalte fondet for sivilt samfunn.

Kilde: Regjeringen

Annonse