Annonse
Gassfeltet Aasta Hansteen blir et massivt tapsprosjekt for staten dersom verden lykkes med å nå klimamålene, ifølge WWF.  Foto: Marit Hommedal / NTB      
WWF

Usikker framtid for norsk gass – Norge kan tape enorme summer

WWF opplyser at de har sett på hvordan framtiden kommer til å se ut for norsk gass etter hvert som landene Norge eksporterer til, øker egne klimaambisjoner. 98 prosent av norsk gasseksport går til EU og Storbritannia, som begge har planer om å kutte kraftig i utslippene fremover.

Miljøorganisasjonen har beregnet forventet lønnsomhet fra feltene Aasta Hansteen og Hasselmus for å se hvordan en lavere gasspris vil påvirke inntekten fra disse feltene. WWF skriver at de har benyttet gassprisen i veikartet fra Det internasjonale energibyrået (IEA) for hvordan verden kan nå 1,5 gradersmålet.

– Vi finner at Aasta Hansteen blir et massivt tapsprosjekt for staten dersom verden lykkes med å nå klimamålene. Det samlede tapet for Equinor blir ifølge WWFs utregninger 9 milliarder kroner, mens staten går vil gå på et tap på vanvittige 24,3 milliarder kroner, skriver WWF.

For Hasselmus-feltet, dersom man følger IEAs scenario for å holde temperaturøkningen under 1,5 grader, vil staten tape 837 millioner kroner, mens selskapene taper 41 millioner kroner.

– Grunnen til at kostnaden for staten er så mye høyere enn for selskapene skyldes utformingen av oljeskatteregimet, der staten tar en svært stor del av investeringskostnadene og dermed risikoen for investeringen, skriver WWF.

Annonse
Annonse