Annonse
Terje Toftenes mener vi må endre fokus i kreftforskningen. Foto: Ragnhild Løken Toftenes
Derfor bok

Mener måten vi behandler kreft på i dag må endres

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg er den første i Norge som har blitt helt frisk fra en sjelden type uhelbredelig lymfekreft. Det var resultat av at jeg fikk gjort noe med selve årsaken til at jeg hadde fått kreft, i tillegg til kreftbehandlingen jeg fikk på sykehuset.

– Gjennom en biologisk kur og endring av kosthold og livsstil, fikk jeg styrket tarmfunksjonen, kroppens rensesystemer og immunsystem, og fjernet de betennelsene i cellemiljøet som var opphav til krefttilstanden. Dette er basert på ny, tung forskning som nå skyter veldig fart, en forskning som sier at kreft ikke er uflaks eller tilfeldige mutasjoner, men skyldes forhold i cellemiljøet som igjen er forårsaket av en miks av forskjellige indre miljøfaktorer.

– Det hyggelige er at dette går det an å gjøre noe med. Jeg laget en dokumentarfilm om min historie, som kan ses på frifrakreft.no. I boken går jeg dypere inn i forskningen og møter også andre som har funnet komplementære veier ut av kreftens grep.

Hva er de viktigste poengene i boken?

– At kreft er en metabolsk sykdom som skyldes indre forhold i cellemiljøet, og ikke en genetisk sykdom basert på uflaks, slik skolemedisinen hevder.

– At kroppens cellemiljø, selv om du har bikka 60, kan endres til det betydelig bedre ved hjelp av kosthold, rensekurer og livsstilsendringer, som stanser systemiske betennelser med påfølgende utvikling av kroniske sykdommer, kreft inkludert.

– At dagens kreftforskning og behandling er rent symptomfokusert, og ikke går etter årsaken. Derfor er kreftgåten fremdeles uløst og sykdommen vokser i omfang.

– At måten vi behandler kreft på i dag må endres til å inkludere komplementære årsaksrettede behandlinger.

– At legeutdanningen trenger mye større fokus på kosthold og livsstil, når statistikk og studier nå tydelig viser at dette er opphavet til de fleste kroniske sykdommer.

– At legemiddelindustrien må fratas førsteretten til å styre den medisinske utviklingen.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Kreft er en metabolsk sykdom, forårsaket av dysfunksjonell respirasjon i mitokondriene, som igjen skyldes toksiske forhold i cellemiljøet grunnet en miks av årsaker knyttet til livsstil, kosthold, stress og ulike miljøpåvirkninger. Mutasjoner i gener er en sekundæreffekt av dette. Dermed må den eksisterende genetiske forklaringsmodellen skrotes og kreftforskningen og behandlingen må endres fra bare brannslukking til å finne brannstifteren.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Utfordringen var å lese igjennom og få oversikt over et virkelig enormt materiale, med stabler av bøker, studier, rapporter og hundrevis av timer med video og film, i tillegg til mine egne intervjuer.

Hva vil du oppnå med boken?

– At folk blir klar over at det nå finnes ny, vitenskapelig forståelse av årsakene til kreft, som utfordrer den gamle myten om at kreft skyldes tilfeldigheter. Følgelig at det er viktig å ta egne grep i tillegg til skolemedisinen.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boken?

– At kreft ikke skyldes uflaks, men måten du velger å leve og spise på.

Hva gjorde at du fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Etter at sykehuset sa de ikke var interessert i å høre hva jeg hadde gjort på egen hånd, følte jeg det nærmest som et kall å fortelle min historie og hva jeg i ettertid fant ut, fordi det kan bety så mye for så mange. 35000 mennesker får kreft i Norge hvert år. Hver tredje dør av det, og av de som overlever behandlingene får de fleste senskader.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– 25-åringen med snus under overleppa og 16 timer i døgnet foran skjerm, som lever på pizza, burgere, cola og godis. Kanskje vedkommende kan slippe å leve siste halvdel av livet som et behandlingsvrak.

Toftenes jobber som videoproducer. Foto: Ragnhild Løken Toftenes

Hvilken bok du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

– Christofferson, Travis, «Tripping over the Truth – The Metabolic Theory of Cancer». En fantastisk bok om kreftforskningens og behandlingens historie og spennende fremtid.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Neale Donald Walsch, med sine nye spennende tanker om livet og døden. Han viser at store paradigmer kan endres gjennom opplysning

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Ved å lete på nettet.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Å være kritisk til alle kildene som kommer med ulik informasjon.

Hvis du måtte velge?
 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Terje Toftenes (70)

 • Yrke: Videoproducer
 • Utdannelse: Programingeniør fra NRK
 • Bosted: Vollen i Asker
 • Aktuell med: «Fri fra kreft»
 • Forlag: Gyldendal
 • Antall sider: 240
Annonse

Terje Toftenes (70)

 • Yrke: Videoproducer
 • Utdannelse: Programingeniør fra NRK
 • Bosted: Vollen i Asker
 • Aktuell med: «Fri fra kreft»
 • Forlag: Gyldendal
 • Antall sider: 240
Annonse