Annonse
Leder av Aps arbeidslivsutvalg, Arild Grande.

Aps nye politikk– Risikerer å havne i en spagat

I sitt forsøk på å blidgjøre alle fraksjoner i partiet, risikerer Ap å havne i spagaten med flere av sine nye politikkforslag.

Regjeringen vurderer gjengforbud

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ser på fire nye tiltak for å ta de voldelige gjengene i Oslo. Gjengforbud etter mønster fra terrorlovgivning er ett av dem.

Støre lufter forslag om ekstra ferieuke for foreldre

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre vil gi familiene et velferdsløft og mener ideen om en ekstra ferieuke for foreldre er interessant.

Finanskrisen i bakspeiletFortsatt too big to fail

Ti år etter finanskrisens klimaks har vi lært mye. Men ikke hvordan man unngår finanskriser.

NHO– Svært alvorlig opptrapping av handelskrigen

NHO frykter det siste tollutspillet fra USAs president Donald Trump skal ramme både verdensøkonomien og norske bedrifter hardt.

Helsesektorens behov for folk skviser alle andre sektorer

En ny analyse avdekker behov for 40.000 nye årsverk i kommunene fremover: 38.000 eller 95 prosent av disse er i helse- og omsorg.

Regjeringens frist for å forsvare seg mot anklager om diskriminering går ut

Norge står anklaget for diskriminering av fedre. Nå må regjeringens forsvar oversendes retten.

Somaliere mest fornøyd blant innvandrerne

Somaliere klart mest fornøyd med livskvaliteten blant innvandrerne. Mest misfornøyd er innvandrere fra Iran, Irak, Polen og Tyrkia.

DP i Silicon Valley

Klimaministeren– Det er ikke et alternativ å ikke nå klimamålene

San Fransisco: Ola Elvestuen sier at klimasamarbeidet Norge har med delstaten California ikke har noe å gjøre med hvem som er president i landet.

Premissleverandørene

De bestemmer hvem som skal få

Premiss­leverandører til bistands­politikken: Dette er dem som har mest å si når norsk bistandspolitikk meisles ut.

Premissleverandørene

Norsk bistandspolitikkGodhet og egennytte

Norge driver ikke bistand bare fordi vi er gode – egennytten har hele tiden vært en del av bistandspolitikken, og det er flere enn de vi ser og hører i bistandsdebatten som legger premissene for politikken.

Raskeste vekst i ulikhet på over 20 årDe rike blir rikere

68-generasjonen har vært spesielt heldig med samfunnsutviklingen, slås fast i en ny SSB-analyse.

Aps asylliberale fløy puster lettet ut

Den asyl- og innvandringsliberale delen av Ap rustet seg til kamp mot migrasjonsutvalget innstilling, men er i stor grad beroliget av forslagene.

Fare for streik blant kirkeansatte

Det kan bli streik i Kirken fra neste uke. En eventuell streik vil tre i kraft onsdag morgen om meklingen ikke fører fram.

Forsvarsdepartementet forsvarer utkasting av fagforeningene

– Knytter seg til en svært lav andel av Forsvarets tilsatte.

Slik misbrukes SkatteFunn

OverblikkPartiene fikk 99 millioner i bidrag i fjor

Arbeiderpartiet og Høyre mottok til sammen over halvparten av bidragene.

Måling: Høyre størst i kommunevalget

Høyre ligger an til å gjøre sitt beste kommunevalg på 40 år, viser VGs septembermåling. Partiet stiger med 5,2 prosentpoeng fra valget i 2015.

Ap vil hjelpe i nærområdene og ha flere EU/Tyrkia-avtaler

– Vi kan ikke ha en flyktningpolitikk som skiller oss fra våre naboland, sier leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani.

Pakkeforløp innføres for psykisk syke og rusavhengige

Listhaug får ansvar for Frps innvandringspolitikk

EU stemmer over omstridt direktiv om opphavsrett

EU-parlamentet stemmer onsdag over de nye reglene om opphavsrett på internett, som har skapt dyp splittelse både mellom og innad i de ulike partigruppene.

Russland holder rekordstor militærøvelse

Over 300.000 russiske, kinesiske og mongolske soldater innledet tirsdag den største militærøvelsen siden den kalde krigen.

EU-topp frykter «begynnelsen på slutten» for Europa

EU-kommissær Jyrki Katainen ser politikere i flere og flere land trekke i illiberal retning. Det bekymrer ham dypt.

Erna Solberg– Jeg tror vi klarer å lande regionreformen i løpet av noen måneder

– Det ble en folkeavstemning om innvandring

Flyktningespørsmålet soleklar politisk akse i det svenske valget.

Staten betaler 30 millioner kroner i erstatning til Transocean-selskaper

Staten har inngått forlik med tre Transocean-selskaper og godtar dermed å betale 30 millioner kroner i erstatning.

Sp vil fange mer hvalJapan i spissen for å fjerne forbud mot hvalfangst

Japan står i spissen for et forsøk på å heve det 32 år gamle forbudet mot kommersiell hvalfangst når Den internasjonale hvalfangstkommisjonen møtes denne uken.

Fordel Moderatene?Svensker i utlendighet kan vippe valgresultatet

Ved de to siste riksdagsvalgene i Sverige, har opptellingen av de de såkalte utenlandsstemmene endret mandatfordelingen. Det kan gi en fordel for Moderatene.

Høyretopp vil kutte i sykelønna

Høyrepolitiker Heidi Nordby Lunde vil gjøre som svenskene og kutte i sykelønna. En krigserklæring, mener Fagforbundet.

Valg i SverigeKampen om regjeringsmakt i gang

Det svenske valget er over, men kampen om regjeringsmakten er så vidt i gang. Ingen av statsministerkandidatene ville gi seg i løpet av valgnatten.

Skattesystemet for havbruk under lupen

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen av havbruk.

Ny studieHer er det gunstigst å starte bedrift

Nye land utmerker seg som oppstarts-eldoradoer.

Tenkere på Tinget

Kari Elisabeth Kaski (SV)– Våre ­politiske valg er avgjørende for neste ­generasjon

Unge politikere tar politisk arbeid med et større alvor, sier SVs Kari Elisabeth Kaski

ForsøkRegjeringen vil gi kommuner ansvar for trygdeordning

Regjeringen inviterer kommuner til å delta i et forsøk der de overtar ansvaret for tildeling av arbeidsavklaringspenger til mennesker med redusert arbeidsevne.

Politiets fagforening krever nasjonalt varslingsombud

Etter flere varslingssaker og gjentatte feil i behandlingen av sakene i Politidirektoratet, mener Politiets Fellesforbund at et varslingsombud må på plass.

Desinformasjon når nye høyder i Sverige

Samtidig som det svenske valget nærmer seg med stormskritt, oversvømmes svenskene av falske nyheter på sosiale medier.

Ulik praksis for bompenger for elbiler

Etter tiår med bompengefrihet innføres det ulike ordninger også for elbiler. I Oslo innføres det bompenger for elbiler i to omganger, i 2019 og 2020.

Kommentar

Viken viser vei

Rapport fra Olympiasalen på Oslo Plaza – stedet hvor fylker blir til regioner som ingen vil ha.

Oljeministeren vil gi full gass i norsk oljeproduksjon

Den ferske olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil ha full gass og produsere så mye norsk olje som mulig. Det vil klimaet tjene på, sier han.

KommuneneMer hjemmetjenester og egenmestring

Ny undersøkelse viser en kommende omlegging i helse- og velferdssektoren hvor flere vil bli boende lenger hjemme.

Populære Annie Lööf joker i svensk kaos-valg

Hun nyter stor tillit, har sterk oppslutning og står i sentrum. Sp-leder Slagsvold Vedum peker på Centern-leder Annie Lööf som en mulig svensk statsminister.

Flere studenter sliter med alvorlige psykiske plager

Hver fjerde student har alvorlige psykiske symptomplager, viser ny undersøkelse.

Norge og Sverige i nye samtaler om utvidet politisamarbeid

Nylig ble en allianse mellom beredskapstroppene til norsk og svensk politi formalisert. Myndighetene er i samtaler om ytterligere samarbeid.

Flere innvandrerelever faller utenfor på ungdomsskolen

På ti år har antall elever som ikke får fullverdig vitnemål fra ungdomsskolen nesten doblet seg. En viktig årsak er migrantstrømmen i 2015–2016.

Mangfold i næringslivet– Regjeringen begynner å bli utålmodige

Likestillingsministeren i strupen på arbeidet med mangfold i norsk næringsliv.

Foreløpig stopp for Viken-opprør

De fylkespolitikerne som ønsket å stanse arbeidet med den kommende Viken-regionen, led nederlag i et møte i Fellesnemda for Viken i ettermiddag. Men de lover omkamp ved neste korsvei, på møtet 8. oktober.

Tillitsvalgte i Viken– Fellesnemnda må være sitt arbeidsgiveransvar bevisst

I dag skulle fellesnemnda for Viken fylkeskommune starte arbeidet med nytt våpenskjold. Nå må arbeidet settes på vent.

Forstår ­reaksjoner mot homovielse

Den siste tiden har KrF opplevd intern storm etter at prest og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold viet et homofilt par. Nestleder Ropstad forstår kritikken mot Bekkevold.

Tenkere på Tinget

Stortinget mer demokratisk med mindretallsregjeringLiker livet på vippen

– Det er mulig å påvirke samfunnsutviklingen, mener Kristelig Folkepartis nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Han synes det er greit med en mindretallsregjering og et parlamentarisk liv på vippen.

Statsråd vil forby mobilbruk i skolen– Retter oppmerksomheten mot de negative sidene av teknologi

Linda Hofstad Helleland møter motbør hos eksperter og arbeidslivet.

Trenden snudd for Sverigedemokraterna

Svenskene vender seg mot det vante den siste måneden før valget.

– KrF vil ikke stanse regionreformen

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier partiet ikke har noen planer om å snu i sitt syn på regionreformen.

Nytt direktorat skal sikre kvaliteten i høyere utdanning

KrFU ber moderpartiet støtte opp om regionreformen

KrF må understreke sin støtte til regionreformen og slutte å spre usikkerhet om den, krever KrFU-leder Martine Tønnessen.

DigitaliseringSlik kan Norge bli en digital stormakt

Sterkere sentral styring og mer kompetanse må til. Norge bør ha en «Chief digital Officer», mener regjeringens IT-utvalg.

Fagforbundet– Kutt i sykelønna vil føre til et todelt arbeidsmarked

40 år etter at norske arbeidstakere fikk rett til full lønn ved sykdom, er ordningen under press. ­Tilhengere av kutt mener verdens mest sjenerøse sykelønnsordning er årsak til at Norge har verdens høyeste sykefravær, mens motstanderne advarer om at sykelønnskutt vil gi nye klasseskiller.

Raja: – Frykter «Sylvi-tilstander»

Mandag blir Sylvi Listhaug trolig Frps nye nestleder. Venstres Abid Raja sier han frykter «Sylvi-tilstander» og varsler om tøffe oppgjør.

Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag

Ap-nestleder Hadia Tajik krever granskning av Aleris-oppdrag i helsesektoren og ber regjeringen avklare deres syn på konsulentbruk i omsorgstjenester.

Sylvi Listhaug heises til topps i Fremskrittspartiet

En av Fremskrittspartiets mest omstridte politikere, Sylvi Listhaug, blir etter alt å dømme nestleder i paritet mandag ettermiddag.

Annonse
Annonse
Annonse