Annonse
– De som gjør ritene regelmessig, ser ut til å holde seg i form og balanse over tid, sier lege Audun Myskja om de tibetanske ritene han nå har skrevet bok om. Foto: Tove Breistein
Derfor bok
Lege Audun Myskja

Gir et bidrag til folkehelsen med de tibetanske ritene

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg har selv praktisert de tibetanske riten siden tidlig 90-tall. Etter hvert lærte jeg dem bort til pasienter og tusentalls kursdeltakere. Langtidsresultatene interesserte og forundret meg. De som gjør ritene regelmessig, ser ut til å holde seg i form og balanse over tid, og resultatene var så varige og konsistente at jeg ønsker å formidle oppdatert viten om rittene og hvordan vi får best mulig utbytte av dem.

Hva er de viktigste poengene i boken?

– Ritene er for alle! Boka viser hvordan du kan tilpasse ritene til funksjonsnivå og bygge helse over tid. Om du er ung eller gammel, frisk og veltrent eller hatt plager som krever tilpasning: Ritene er for deg!

– Ritene gir en ramme for daglig trening som er mulig å gjennomføre over tid. Ritene er annerledes enn andre treningsformer, ved å være bygget opp på en spesifikk måte som gjør at de får motivasjon og gjennomføringsevne på kjøpet, noe jeg forklarer i boka. Samtidig som ritene er effektiv trening av hele kroppen, får du psykisk styrke og enkel meditasjon med på kjøpet.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Jeg presenterer ritene på en ny måte, med vekt på ny forskning om kroppens flytsystem, som kan forklare noe av ritenes virkning.

– Den tibetanske tradisjonen hevder at ritene virker på et reguleringssystem de kaller virvelstrømmene (i andre bøker feiltolket som det indiske chakrasystemet). Jeg viser hvordan den tibetanske beskrivelsen av virvelstrømmene samsvarer med ny forskning om de viktigste funksjonene for å bevare ungdom og helse gjennom livet. Samtidig viser jeg hvordan hver av ritene har en spesifikk virkning på kropp og sinn, noe som ikke tidligere er beskrevet.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Jeg oppdaget at presentasjonen av ritene i de bøkene og nettstedene som er tilgjengelig, ikke er i samsvar med det opprinnelige manuset. Jeg måtte derfor prøve ut ulike tilnærminger til ritene på testgruppen for å bli sikker på hva som var den optimale måten å utføre ritene på. Jeg fant at det opprinnelige manuset hadde rett!

– Jeg måtte også prøve ut tilpasning av ritene til ulike funksjonshemninger, for å bevise min påstand om at ritene er for alle, så langt det lot seg gjøre - et stort arbeid. I og med at det er lite spesifikk forskning på ritene, måtte jeg gjøre mest mulig selv og sammenligne mine funn med forskningslitteraturen på mer kjente treningsformer.

Hva vil du oppnå med boken?

– Gi et bidrag til folkehelsen, ved en unik kompakt metode for å holde kropp og sinn i form. Gi mange et perfekt komponert daglig helseritual. Øke forståelsen av de viktigste faktorene for å bevare helse og funksjon over tid, og hvordan vi lettest kan bli «tidløse» - den viktigste virkningen av de tibetanske ritene hos de jeg har fulgt opp over tid som har praktisert ritene jevnlig.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boken?

– Inspirasjon - jeg og forlaget har arbeidet mye med språket, for å gi det naturlig flyt og ved å inkludere pasienthistorier som jeg tror kan inspirere andre. De mange beretningene fra mennesker som har fått resultater av ritene over tid, har allerede satt flere i forlaget i gang med de tibetanske ritene under manusarbeidet!

– Presis veiledning - jeg har lagt ned mye flid i å forklare ritene detaljert og forståelig, med vekt på å kunne møte utfordringer underveis med gode tiltak. Forståelse av hva ritene er: Jeg har dukket ned i historiske kilder og setter de tibetanske ritene i en historisk og kulturell sammenheng, samtidig som jeg viser hvordan de overskrider disse rammene. Innsikt i hvordan vi kan gjennomføre ritene over tid, og hva vi kan gjøre for å komme videre når det stopper opp for oss. Boka gir svar på alle de vanligste spørsmålene jeg har fått gjennom snart tretti år med ritene.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Kong Harald - vi vil gjerne beholde ham lenge.

– Bent Høie - han vil kunne få inspirasjon i sitt arbeid for å bygge opp folkehelsen etter Covid-19.

Finnes det en bok du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

– «The Tibetan book of living and dying» av Sogyal Rinpoche. Boka er en åndelig klassiker som gir en klar og inspirerende forståelse av bidraget fra tibetansk tradisjon. Jeg leste den omtrent samtidig som jeg begynte med de tibetanske ritene, og boka ga meg en dybdeinnsikt som har bidratt til min tilknytning til de tibetanske ritene.

– «The Tibetan book of living and dying» kan gi alle en videre horisont og større dybde, uansett hvilket livssyn eller kulturbakgrunn man har.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Joe Dispenza. Han skriver fagbøker innen mine fagområder, og kan bekrefte, utfordre og utfylle mine egne funn og oppfatninger på en måte som inspirerer og driver videre.

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Anbefalinger, tilfeldige funn på nettet - og så sveiver jeg innom Østre Toten bibliotek når jeg har ærend på Rådhuset og deromkring - forundret og imponert over hvor oppdatert et lite lokalbibliotek med de rette holdningene kan være. Leve biblioteket!

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Å lage nettkurs - nød lærer nøgen quinde at spinde.

Hvis du måtte velge?
 

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

 

Audun Myskja (68)

 • Yrke: Lege, forsker, forfatter, foredragsholder, musiker, fagveileder Nasjonalt kompetansesenter
 • Utdannelse: Lege, PhD
 • Bosted: Totenvika (poststed Skreia)
 • Aktuell med: «De tibetanske ritene - 15 minutter som forandrer livet ditt»
 • Forlag: J. M. Stenersen Forlag
 • Antall sider: 175
Annonse

Audun Myskja (68)

 • Yrke: Lege, forsker, forfatter, foredragsholder, musiker, fagveileder Nasjonalt kompetansesenter
 • Utdannelse: Lege, PhD
 • Bosted: Totenvika (poststed Skreia)
 • Aktuell med: «De tibetanske ritene - 15 minutter som forandrer livet ditt»
 • Forlag: J. M. Stenersen Forlag
 • Antall sider: 175
Annonse