Annonse
Foto: Bård Næss/ Apotekforeningen

Legemiddelmangel skaper 60 millioner kroner årlig i ekstraarbeid for apotekene

I en ny kartlegging av Apotekforeningen går det frem at mangelen får konsekvenser for mange og skaper merarbeid.

– Arbeidet med å skaffe fullgode alternativer til legemidler som mangler utgjør et betydelig og uforutsigbart merarbeid for apotekene. Det omfatter både logistikkarbeidet som gjøres for å ligge i forkant av varslede mangelsituasjoner. I tillegg bruker apotekpersonalet mye tid på å kommunisere med pasienten om mangelsituasjonen, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Han har vært prosjektansvarlig for kartleggingsstudien.

I gjennomsnitt bruker de apotekansatte 3,5 minutter ekstra pr. pasient, som tilsvarer en årlig merkostnad for apotekene på over 60 millioner kroner.  

– Pasienter som opplever at legemidlene de bruker ikke er å få tak i, kan føle utrygghet og engstelse, sier Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen.

Studien viser at pasienten ikke umiddelbart fikk det legemiddelet som stod på resepten i 3,6 prosent av alle reseptekspedisjoner i perioden hvor undersøkelsen ble utført, mars 2019.

På årsbasis tilsvarer det nesten to millioner ganger.

Hvilke typer legemidler er det som mangler?

De legemidlene det oftest ble rapportert om mangel på i kartleggingen er:

  • Kodein og paracetamol (bl.a. Paralgin Forte)

  • Oksazepam (Sobril)

  • Metenamin (Hiprex)

  • Bumetanid (Burinex)

  • Acetylsalisylsyre (Albyl-E)

Disse fem virkestoffene utgjorde over halvparten av de innrapporterte mangeltilfellene når hovedgrossist ikke hadde legemidlet på lager. Litt mer enn 10 % av varenumrene sto for nesten 80 % av antall rapporterte mangler. Det er altså slik at noen få legemidler sto for mesteparten av manglene.

– I de fleste tilfellene klarer apotekene å skaffe den pakningen som står på resepten eller et fullgodt alternativt. Alternativene kan være andre pakningsstørrelser, doseringer eller godkjente utenlandske pakninger av samme legemiddel. Da gjenstår 1,3 av de 3,6 prosentene. I noen tilfeller kunne pasienten henvises til et annet apotek som hadde akkurat den pakningen pasienten trengte. Men i opp mot en halv million tilfeller hvert år, er det ikke mulig for apoteket å finne en løsning, sier Tysnes.

– Pasienter flest trenger ikke uroe seg, men det er alltid fornuftig å etterfylle sine faste legemidler i god tid før pakningen man har er tom. Da er det som regel mulig å finne gode løsninger selv om legemiddelet skulle mangle, påpeker Tysnes.

 

Annonse
Annonse