Annonse
Kulturrådet-direktør Kristin Danielsen innledet NOKU-konferansen som avholdes på Litteraturhuset i Fredrikstad tirsdag og onsdag denne uken. Foto: NOKU
NOKU-konferansen 2020

Drivkraftsenter for gjenoppbygging

– Vi klarer det ikke med kompensasjon. Vi må komme i gang med produksjon i kulturlivet igjen, sa direktøren for Kulturrådet, Kristin Danielsen på åpningen av NOKO-konferansen i regi av Norsk Kulturforum i Fredrikstad tirsdag.

Hun håper det kan åpnes for flere enn 200 deltakere på arrangementer.

– Er det noen som kan klare å la dette skje i betryggende former, er det kultursektoren, sa Danielsen. Hun understreket at Kulturrådet ikke kan gi annet enn råd til helsemyndighetene og at kultur-Norge selvsagt vil forholde seg lojalt til gjeldende regler.

Smått pluss smått, blir ikke stort, men det blir mye. Slik må vi tenke nå

Mye i kultursektoren ligger nede på grunn av koronaepidemien. Danielsen brukte uttrykket «gjenoppbygging» om det arbeidet som må skje. Hun minnet om at krisen er den nye normalen. Det nytter altså ikke å vente lenger enn høyst nødvendig før en kommer i gang med det en har muligheter til.

– Smått pluss smått, blir ikke stort, men det blir mye. Slik må vi tenke nå, oppfordret Danielsen. Det er dette den siste støttepakken fra regjeringen skal stimulere til.

Danielsen hadde merket seg NHOs veikart for næringslivet i framtiden. Hun ønsker seg noe tilsvarende for kultursektoren. Det er ikke umulig å kunne samle sektoren om å beskrive de utfordringer en står overfor.

Kulturrådet for sin del går i gang med et større prosjekt der de skal identifisere drivkrefter og beskrive ulike scenarioer for kulturlivet. Ennå vet vi ikke hvor store endringer koronakrisen betyr for ulike samfunnssektorer. Kulturen har imidlertid forgreininger til mange sektorer. Derfor vil Danielsen tenke både i bredden og dybden. Hva slags virkemidler og støtteordninger trenger en sentralt, regionalt og lokalt? Dette skal være en åpen prosess der mange skal involveres.

Bedrifter og samfunnet for øvrig trenger perspektiv og erfaringer fra kulturen

Danielsen ga uttrykk for et ønske om at det stod noe om kultur i NHOs veikart. Men det betyr på ingen måte at kulturen ikke har betydning for næringslivet, påpekte hun.

– Bedrifter og samfunnet for øvrig trenger perspektiv og erfaringer fra kulturen. Vi kan levere «eksentrisk kompetanse» – opplevelser og tankesett som fremmer nyskaping og  mangfold, understreket Danielsen.

Annonse
Annonse