Annonse
Statsminister Erna Solberg la fram Høyres skoleløfter foran valgkampen. Hun gjør kampen mot frafall i videregående skole til et hovedmål for regjeringen fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg la fram Høyres skoleløfter foran valgkampen. Hun gjør kampen mot frafall i videregående skole til et hovedmål for regjeringen fremover.    Foto: Terje Pedersen | NTB scanpix
Kommunevalget 2019
Solberg lover

5.000 flere skal fullføre videregående årlig

Statsministeren la onsdag fram det hun kaller et av Høyres aller viktigste løfter inn i årets valgkamp.

Innsats mot frafall

– Jeg vil gi et tydelig signal om at vi trapper opp innsatsen mot frafall i skolen, sa Solberg.

Sammen med kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte hun 50 punkter som Høyre mener er nødvendig for å nå målet.

– Det er et ambisiøst mål, men det er viktig å legge press på seg selv. Når vi mener dette er så viktig, så må vi også hele tiden være bevisst på hvordan vi prioriterer for å nå målet, sier Solberg til NTB.

Jan Tore Sanner sier partiet tør å være så konkrete fordi de er trygge på at tiltakene de går for vil gi resultater.

– Det aller viktigste er at vi faktisk legger hodet på blokka og sier at 5.000 flere skal gjennomføre. Det forplikter både oss, kommunene og fylkene, sier han.

Fokus på tidlig innsats

De 50 stegene består av noen nye tiltak, men oppsummerer først og fremst det som allerede er gjennomført eller kjent fra regjeringens skolepolitikk.

Blant de helt nye tiltakene er et punkt om å nedsette et ekspertutvalg som skal kartlegge hva som kjennetegner skolene som bidrar mest til elevenes læring. Regjeringen vil også legge fram en stortingsmelding om videregående opplæring våren 2021. Det innføres også en samarbeidsplikt mellom kommunene, som eier grunnskolene, og fylkene, som eier de videregående skolene, for å gjøre overgangen mellom ungdomsskolen og videregående bedre for elevene.

Solberg understreker betydningen av tidlig innsats, og mange av de 50 tiltakene handler om tiltak i barnehagen, som utvidet gratis kjernetid i barnehagene og plikt for kommunene til å identifisere barn som har behov for norskkartlegging. Andre tiltak handler om å styrke det psykososiale arbeidet i skolen med blant annet tettere oppfølging av elever med høyt fravær og flere tiltak mot mobbing.

Solberg sier Høyre også vil se på innholdet i videregående opplæring for å sørge for at flere elver blir motivert til å gjennomføre skolegangen.

Skjerper tidligere løfte

Statsministeren sier at selv om flere gjennomfører videregående skole i dag enn tidligere, så er frafallstallene fremdeles for høye. Av de 65.000 elevene som startet videregående i 2013, er det fortsatt 16.000 som ikke har fullført.

Jeg ser for meg at vi kommer til å bruke mer penger på skole i årene fremover

I dag fullfører bare noe over sju av ti videregående opplæring.

– Dette dreier seg om barns fremtid. Når 25 prosent ungdommene ikke fullfører, betyr det at vi gir dem en usikker fremtid. Det dreier seg om velferd for den enkelte og samfunnet, men ikke minst om å sørge for at barn og ungdom opplever at de er en del av samfunnet, sier hun.

Høyre har tidligere satt et mål om at ni av ti elever innen 2030 skal gjennomføre videregående opplæring i løpet av fem år. Med dagens løfte skjerpes løftet til at godt over åtte av ti elever skal stå med et ferdig vitnemål eller fagbrev i hånden allerede i 2025.

Hvor mye de 50 tiltakene vil koste har ikke partiet gjort samlede beregninger av, sier Solberg.

– Men jeg ser for meg at vi kommer til å bruke mer penger på skole i årene fremover, sier hun.

 

Annonse
Annonse