Annonse
sigbjorn_johnse.jpg

Garanterer for rikingene

Etter bankkrisen på 1990-tallet har norske banksparere hatt en garanti for sparebeløp på inntil 2 millioner kroner per bank, gjennom Bankenes sikringsfond. I EU har det vært ulike regler. For to år siden vedtok unionen en felles innskuddsgaranti i medlemslandene på 100 000 euro – om lag 800 000 kroner. Det blir dermed styrende for alle EU- og EØS-land. Ingen har fått dispensasjon fra direktivet. Regjeringen vil likevel fortsette å kunne ha 2-millionersregelen i Norge. Nå går Norge den siste runden i denne saken med EU, skriver VG.

– Dette er en viktig sak for Norge, sier finansministeren. I mange andre sammenhenger skjønner jeg at det fins behov for harmonisering, men jeg mener vi har er forslag som ivaretar Norges behov for et unntak, fortsetter han.

Årsaken er at Norge har mange innskytere med et par millioner på bok, også stadig flere pensjonister, i motsetning til deres langt fattigere fettere i EU-landene. Får Norge et unntak åpner det for konkurransevridning. Bare det er nok til å nekte Norge et unntak her. Fra norsk del anføres det at nordmenn er velstående og har behov for en høyere sikkerhetsgrense enn innbyggeren i mange andre land, skriver VG.

Annonse
Annonse