Annonse
Rødt-leder Bjørnar Moxnes er klar for et landsmøte som han håper vil gi en ny vår for partiet – og med årene et stortingsmandat eller flere. Foto: Mats Rønning / NTB scanpix

Arbeidslivskriminalitet blir hovedsak for Rødt

Salget av en bygård i Osterhausgate i Oslo har gitt et handlingsrom partiet tidligere bare kunne drømme om. På plass i nye lokaler i Dronningens gate håper Bjørnar Moxnes på en ny vår for partiet han leder.

– Vi skal arrangere landsmøter hvert år de neste fire årene og utvikle ny politikk. Målet er å gjøre et godt lokalvalg til neste år og komme inn på Stortinget i 2017, sier han til NTB.

Moxnes hadde en stund et berettiget håp om å kapre et Oslo-mandat i fjor høst, men Rødt mislyktes denne gang også. Det begynner å bli lenge siden 1993 da Erling Folkvord i forløperen Rød Valgallianse kom seg inn på Stortinget.

Schengen-pause

Moxnes ønsker å gjøre arbeidslivskriminalitet til en hovedsak for partiet.

– Det er mafiatilstander i deler av arbeidslivet. Fiktive firmaer, hvitvasking av penger fra kriminell virksomhet, sosial dumping, svart arbeid, skatteunndragelser og brudd på arbeidsmiljøloven skjer i et stadig større omfang, sier partilederen.

Nå tar han til orde for å fryse Schengen-avtalen ut året, slik EU tidligere har gjort ved diverse toppmøter. Hensikten er å skjerpe grensekontrollen.

– Økt grensekontroll vil gjøre det mulig å slå mer effektivt ned på de kriminelle nettverkene, sier Moxnes.

Rødt foreslår også å sette begrensninger på utleie av arbeidskraft, innføre revisjonsplikt for alle selskaper, skjerpe bruken av konkurskarantene og reservasjon mot EUs håndhevingsdirektiv.

– Situasjonen er ute av kontroll i bransjer som bygg og anlegg, renhold, transport og hotell og restaurant. Noe må gjøres, sier Moxnes.

Loftsrydding

Partilederen slo fast etter stortingsvalget at partiet burde endre ordlyden i prinsipprogrammet for å unngå å skremme fra seg velgere. Under helgens landsmøte skal denne debatten tas – og frontene er steile.

Kapittelet «Hvorfor sosialisme» i prinsipprogrammet skal revideres og programkomiteen har levert en delt innstilling.

– Det blir en spennende debatt. Jeg vil gi uttrykk for mitt klare syn under landsmøtet. Nå nøyer jeg meg med å si at målet må være et prinsipprogram som er krystallklart og ikke etterlater flere spørsmål enn svar.

Begrepet «kommunisme» og hvordan «revolusjon» skal omtales i partiprogrammet er stridens kjerne i Rødt, avleggeren etter maoistpartiet AKP (m-l).

De tidligere partilederne Torstein Dahle, Jorun Gulbrandsen og Turid Thomassen tilhører alle mindretallet som ønsker å bevare begrepet «revolusjon» i partiprogammet. Komiteens mindretall vil også beholde begrepet kommunisme, mens det i flertallsinnstillingen brukes uttrykket et klasseløst samfunn.

– Det finnes ingen fløy i Rødt som går inn for voldelig eller væpnet revolusjon, understreker Dahle i et innlegg i Klassekampen. Avisen har gitt striden i Rødt bred omtale.

– «Min» del av programkomiteen går inn for et alternativ som er gjennomsyret av at det i et sosialistisk Norge er nødvendig med bred folkelig deltakelse og et mye mer reelt og omfattende demokrati enn det vi kjenner i dag, fortsetter han.

(©NTB)

Annonse
Annonse