Annonse
I GOD (RE)FORM? Nær og nyttig eller fjern og topptung? Rundt 16.000 politiansatte venter i spenning på sin nye arbeidshverdag etter gjennomføringen av Nærpolitireformen.  Foto: Illustrasjon: Kawa Sabir Ahmed.
Antall tjenestesteder foreslås halvert

170 politistasjoner og lensmannskontor kan forsvinne

Norsk politi står midt i sin største omorganisering noensinne.

Før nyttår skal alle politimestrene i de 12 nye politidistriktene ha foreslått hvor og hvor mange tjenestesteder – lensmannskontorer og politistasjoner – de ser for seg i sitt nye distrikt.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Nærpoliti

Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. Reformen ble behandlet i Stortinget i juni 2015, og er fundert på et bredt politisk flertall.

Nærpolitireformen handler ifølge Politidirektoratet om at politiet skal bli enda bedre på «å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige».

Det overordnede målet med Nærpolitireformen har Stortinget beskrevet på følgende vis:

«Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

Seks delmål skal bidra til at den overordnede målsettingen nås:

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet over hele landet

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

KILDE: Politidirektoratet.

Annonse

Nærpoliti

Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. Reformen ble behandlet i Stortinget i juni 2015, og er fundert på et bredt politisk flertall.

Nærpolitireformen handler ifølge Politidirektoratet om at politiet skal bli enda bedre på «å skape trygghet der folk bor og ferdes i det daglige».

Det overordnede målet med Nærpolitireformen har Stortinget beskrevet på følgende vis:

«Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer».

Seks delmål skal bidra til at den overordnede målsettingen nås:

1. Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god lokal forankring og samhandling

2. Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet over hele landet

3. Et politi med mer målrettet innsats på forebygging, etterforskning og beredskap

4. Et politi med bedre kompetanse og kapasitet, som deler kunnskap og lærer av erfaringer

5. Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap

6. Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i bruk bedre metoder og ny teknologi

KILDE: Politidirektoratet.

Annonse