Annonse
Regionreformen

Enige om å etablere østlandsregionen «Viken»

Se interaktivt kart nederst i saken!

Forhandlingsutvalget, bestående av parter fra de tre fylkene, hadde sitt siste møte på Hankø 2. og 3. november. Torsdag 3. november skrev de tre fylkesordførerne under på den historiske avtalen om som danner grunnlaget for sammenslåing og etablering av regionen «Viken».

Avtalen legger opp til at Akershus eller Oslo får regionhovedstaden, mens Buskerud skal få rundt 130 nye arbeidsplasser. Østfold får fylkesmannsembetet og ansvar for plan, miljø- og næringssaker.

De tre fylkesordførerne mener avtalen er god for alle parter.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har kommet i mål med forhandlingene. Dette er en god avtale for både Østfold og de to andre fylkene, sier Østfolds fylkesordfører Ole Haabeth i en pressemelding.

– Jeg er lettet over at vi har kommet i mål med krevende, lange og gode forhandlinger. For Buskerud er dette en god avtale, slår fylkesordfører Roger Ryberg fast.

Statens oppgaver

Region Viken ønsker å ta over flere oppgaver fra staten, blant annet tilknyttet samferdsel, naturressursforvaltning og næringsutvikling.

Målet er «felles og effektive transportløsninger», og partene i Viken ønsker å lede an i det grønne skiftet. De vil også satse videre på eksisterende byer og tettsteder.

«Byene skal utvikles som motorer i regionen,» heter det i meldingen.

Arbeid gjenstår

Selv om forhandlingsutvalget nå har avsluttet sitt arbeid i enighet, gjenstår en del arbeid før regionen Viken eventuelt realiseres.

I desember fatter de tre fylkestingene vedtak om en endelig sammenslåing eller ei. Regjeringen legger fram sitt forslag til ny kommune- og regionstruktur våren 2017. Først etter dette begynner en eventuell sammenslåingsprosess. 

Fra før har blant annet de tre sørligste vestlandsfylkene inngått en intensjonsavtale om å danne regionen «Vestlandet», mens trøndelagsfylkene også kommer til å slå seg sammen.

Annonse
Annonse