Annonse
I NOKUT-undersøkelsen kommer det frem at undervisere ikke er spesielt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats i studiet og særlig ikke med forberedelsene deres til undervisningen. Foto: NTB-scanpix.
Arbeiderpartiet

– Det må stilles tydelige krav til studentene

Forskningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Marianne Aasen, sier til Dagens Perspektiv at forventningene til studentene må tydeliggjøres fra dag en for å unngå feilvalg i studieretning.

– Institusjonen og de fagansvarlige må være tydelige på hva de forventer av studentene. Rådgivertjenesten og veiledningen må bli bedre både på barneskolen, ungdomskolen og videregående. Hovedutfordringen er uavklarte forventinger om hva studentene må beherske før de starter, sier hun.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Forslaget

 • At arbeidslivet skal ha en forpliktende rolle i dimensjoneringen av høyere utdanning. Råd for samarbeid med arbeidslivet kan danne rammen for en helhetlig samarbeidsstruktur. 
 • At det ligger en felles norm til grunn for hvor mye praksis hver profesjonsutdanning skal inneholde. 
 • At det blir mulig for institusjonene å likebehandle praktisk kompetanse med forskningskompetanse når man ansetter undervisningspersonell, der det er relevant for stillingen. 
 • At universitetene skal tilby flere studier i entreprenørskap. 
 • At finansieringssystemet i større grad enn i dag sikrer infrastruktur og teknologisk utstyr på de teknologiske utdanningene. 
 • At finansieringsordningene for universitet og høyskoler i større grad vektlegger utdanningskvalitet. 
 • At det i tildelingen av forskningsbevilgninger i større grad vektlegges hvordan forskningen kan gi merverdi inn i utdanning. 
 • At det utarbeides en strategi for å motvirke kjønnsulikheter i utdanningsløpet og akademia. Her må både kjønnspoeng og likestillingsstipend vurderes sammen med andre tiltak og virkemidler. 
 • At samfunnskritiske perspektiver skal ivaretas og stimuleres i utdanning og forskning.
Annonse

Forslaget

 • At arbeidslivet skal ha en forpliktende rolle i dimensjoneringen av høyere utdanning. Råd for samarbeid med arbeidslivet kan danne rammen for en helhetlig samarbeidsstruktur. 
 • At det ligger en felles norm til grunn for hvor mye praksis hver profesjonsutdanning skal inneholde. 
 • At det blir mulig for institusjonene å likebehandle praktisk kompetanse med forskningskompetanse når man ansetter undervisningspersonell, der det er relevant for stillingen. 
 • At universitetene skal tilby flere studier i entreprenørskap. 
 • At finansieringssystemet i større grad enn i dag sikrer infrastruktur og teknologisk utstyr på de teknologiske utdanningene. 
 • At finansieringsordningene for universitet og høyskoler i større grad vektlegger utdanningskvalitet. 
 • At det i tildelingen av forskningsbevilgninger i større grad vektlegges hvordan forskningen kan gi merverdi inn i utdanning. 
 • At det utarbeides en strategi for å motvirke kjønnsulikheter i utdanningsløpet og akademia. Her må både kjønnspoeng og likestillingsstipend vurderes sammen med andre tiltak og virkemidler. 
 • At samfunnskritiske perspektiver skal ivaretas og stimuleres i utdanning og forskning.
Annonse