Annonse
Allerede fra mandag 3. juli er det mulig å avgi forhåndsstemme i årets stortingsvalg. Illustrasjonsfoto fra kommunevalget i 2015. Foto: NTB scanpix.
På ferie valgdagen?

Du kan avgi din stemme allerede i dag

Dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden, som starter 10. august eller på valgdagen, kan du likevel sørge for at din stemme blir gjeldende når folket velger nytt Storting etter fellesferien.

Valgdirektorarer opplyser at tidlig forhåndsstemming, altså mellom mellom 3. og 9. august, innebærer at de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn ikke er klare. I stedet stemmer man med sedler som inneholder navnene på de registrerte politiske partiene i Norge.

Dersom du ønsker å avgi din stemme før forhåndsstemmeperioden, må du selv ta kontakt med din kommune for å avtale tidspunkt for stemmegivning.

«Noen kommuner tilbyr tidligstemmegivning i kommunens åpningstider, hvor du bare kan møte opp. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon om tidligstemmegivning der du har stemmerett,» oppfordrer direktoratet på egne nettsider.

Valgkort er dermed ikke nødvendig for slik stemmegivning. Det eneste man trenger å ha med seg, er gyldig legitimasjon.

I utlandet?

Enkelte oppholder seg i utlandet i hele perioden frem til valget. Også de kan avgi sin stemme tidlig.

Valgdirektoratet har lagt ut følgende anvisning for denne gruppen på egne nettsider. Dette gjelder også de som bor på Svalbard og Jan Mayen.

Forhåndsstemming i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen foregår på følgende vis:

  1. Du må møte personlig hos en stemmemottaker.

  2. Stemmemottakeren gjør deg kjent med fremgangsmåten ved stemmegivningen og gir deg skrivesaker, stemmeseddel og stemmeseddelkonvolutt. Deretter vises du til et sted hvor du i enerom og usett avgir stemme.

  3. Kryss av på stemmeseddelen for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et annet parti/gruppe, skriver du navnet i et eget felt. Markerer du ikke av for et parti/gruppe stemmer du blankt.     

  4. Legg stemmeseddelen i den brune stemmeseddelkonvolutten. Konvolutten skal limes igjen.

  5. Stemmemottakeren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt. Omslagskonvolutten skal limes igjen.

  6. Stemmemottakeren fyller ut skjemaet og signerer på omslagskonvolutten.

  7. Stemmemottakeren gir deg deretter omslagskonvolutten, slik at du kan signere og dermed bekrefte at det som står skrevet på omslagskonvolutten er riktig. Påse at alle nødvendige opplysninger er med. Det er særlig viktig at du ser at stemmemottaker har notert rett navn, fødselsnummer (11 siffer) og (eventuelt tidligere) bostedsadresse i Norge.

  8. Stemmemottakeren sørger for at forhåndsstemmen blir sendt direkte til riktig kommune i Norge.

(Kilde: Valgdirektoratet)

 

Annonse
Annonse