Annonse
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, t.h. politidirektør Odd Reidar Humlegård, og politimesteren i Oslo politidistrikt Hans Sverre Sjøvold (t.v.). Foto: NTB scanpix

Særorganutvalgets anbefalinger​Gir mer makt til POD og utvider distriktenes ansvarsområder

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i torsdag imot utredningen fra det Særorganutvalget, som har vurdert organisering og oppgaveløsning i politiets særorganer (Økokrim, Kripos, Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet og Politihøgskolen).

Utredningen er gjort i lys av nærpolitireformen og forventet kriminalitetsutvikling.

Lese resten?
Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Særorgan- utvalget

Utvalget har vært ledet av Anne Cathrine Frøstrup. I tillegg har utvalget bestått av førstestatsadvokat Lars Fause, konstituert statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, generalløytnant (p) Torgeir Hagen, prosjektleder Hugo Henstein, sjef for Beredskapstroppen Helge Mehus, direktør Sofie Nystrøm, politibetjent Tom Roger N. Paulsen og direktør Elisabeth Maråk Støle.


Annonse

Særorgan- utvalget

Utvalget har vært ledet av Anne Cathrine Frøstrup. I tillegg har utvalget bestått av førstestatsadvokat Lars Fause, konstituert statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, generalløytnant (p) Torgeir Hagen, prosjektleder Hugo Henstein, sjef for Beredskapstroppen Helge Mehus, direktør Sofie Nystrøm, politibetjent Tom Roger N. Paulsen og direktør Elisabeth Maråk Støle.