Annonse
Finansminister Siv Jensen skal motta rapport om delingsøkonomien. Foto: NTB Scanpix

Sprikende forventninger til utvalg som gir råd om delingsøkonomi

Reiselivsnæringen krever at aktører som leier ut rom via Airbnb, skattlegges på lik linje med tradisjonelle hoteller. Uber-sjefen i Norge vil ha bort kjøreplikten. 

Kravene - og forventningene - spriker når delingsøkonomiutvalget mandag legger fram resultatet av ett års arbeid med utfordringer og muligheter knyttet til delingsøkonomien. 

Krever skatt

NHO Reiseliv mener at lavere utgifter til skatt er forklaringen på at Airbnb-aktører kan tilby sine gjester lavere priser enn hotellene. Reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold viser til at Financial Times har beregnet at rundt en tredel av gjesterabatten kan tilskrives lavere skatteregning.

- Det er altså ikke ny teknologi, men skatteunndragelse, som gir fordeler. Dette er en urimelig konkurransevridning, og det er på tide at myndighetene ser potensialet til at også den nye næringen får gitt sitt samfunnsbidrag, sier Krohn Devold. 

NHO Reiseliv krever videre at også de som leier ut via Airbnb, må følge de samme kravene om å rapportere inn statistikk som det hotellene er pålagt. 

Reguleringer hindrer

Ledelsen for Taxi-appen Uber har et litt annet syn på hva delingsøkonomiutvalget bør legge på bordet av forslag. Norges-sjef Carl Edvard Endresen mener at transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi. 

- I Norge finnes det i dag over 2,6 millioner personbiler. For de fleste er bilen en stor investering. Likevel står personbiler stille opp mot 95 prosent av tiden. Når vi først er ute på kjøretur, er det som regel bare sjåføren som er i bilen, påpekte han i et innlegg i Aftenposten nylig. 

 - Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.

Det forutsetter at dagens regelverk for taxibransjen, med blant annet antallsbegrensning, krav om taksameter og kjøreplikt endres, ifølge Uber-sjefen i Norge. 

Positiv Jensen

Skatt og reguleringer er blant de tingene delingsutvalget har utredet. 

Da utvalget ble satt ned, fastslo finansministeren at aktører i delingsøkonomien må betale skatt. 

Samtidig utelukker hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene. Utvalget har blant annet vurdert reguleringer i arbeidsmarkedet og forbrukerrettigheter, som på ulike vis blir utfordret gjennom delingsøkonomien.

 

Delingsutvalget

  • Delingsøkonomiutvalget skal vurdere mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien. 
  • Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett som Uber og Airbnb.
  • Fordeler med delingsøkonomi kan blant annet være bedre utnyttelse av ressursene, økt konkurranse og bedre tilbud og lavere pris til forbrukerne. 
  • Rettferdig skattlegging av aktørene, både nye og eksisterende, er en av utfordringene med delingsøkonomi. Delingsøkonomi kan utfordre etablerte rettigheter for arbeidstakere og forbrukere.  
  • Utvalget skal levere sin innstilling til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag. Det ble nedsatt i mars i fjor og ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen. 
 
Annonse

Delingsutvalget

  • Delingsøkonomiutvalget skal vurdere mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien. 
  • Delingsøkonomi er formidling av tjenester eller eiendeler ved hjelp av formidlingsselskaper på internett som Uber og Airbnb.
  • Fordeler med delingsøkonomi kan blant annet være bedre utnyttelse av ressursene, økt konkurranse og bedre tilbud og lavere pris til forbrukerne. 
  • Rettferdig skattlegging av aktørene, både nye og eksisterende, er en av utfordringene med delingsøkonomi. Delingsøkonomi kan utfordre etablerte rettigheter for arbeidstakere og forbrukere.  
  • Utvalget skal levere sin innstilling til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag. Det ble nedsatt i mars i fjor og ledes av professor Tommy Staahl Gabrielsen. 
 
Annonse